Maturalny Kurs z Matematyki

Kurs jest skierowany do osób, które uzyskały negatywny wynik z egzaminu dojrzałości i chciałaby poprawić go w trakcie sierpniowych egzaminów poprawkowych.
Kurs trwać będzie 3 tygodnie, w czasie których odbędzie się 9 spotkań (każde po 3 godziny) w siedzibie Społecznej Akademii Nauk (ul. Kilińskiego 98).

Kurs rozpocznie się spotkaniem organizacyjnym w dniu 31 lipca, a zakończy się 18 sierpnia - kilka dni przed egzaminem poprawkowym z matematyki.
Zajęcia będą prowadzone przez wieloletniego nauczyciela matematyki z dużym doświadczeniem.

Link do zapisów oraz informacje o kursie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.lodz.san.edu.pl/bezplatny-kurs-maturalny-z-matematyki

Zapisy do 30 lipca br.

TOP