Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 12 września godzina 8:15.

Egzaminy poprawkowe

29 sierpnia godz 9:00 egzaminy poprawkowe.