Zapraszamy do klasy dwujęzycznej (z wykładowym językiem angielskim) o specjalizacji brytyjskiej z północnoamerykańską.

Jeśli pragniesz opanować język, bez którego we współczesnym, zglobalizowanym świecie trudno się obyć, który jest kluczem do wszelkiego rodzaju kontaktów międzynarodowych, to z przyjemnością prezentujemy Ci nowość w naszej ofercie - klasę z wykładowym językiem angielskim zorientowaną na kulturę krajów anglojęzycznych, w szczególności USA oraz Wielkiej Brytanii.

Zamierzonym efektem kształcenia w tej klasie jest rozwinięcie kompetencji językowych u uczniów na poziomie zaawansowanym, pozwalających na płynne porozumiewanie się w języku angielskim oraz zdanie egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym.

Cykl kształcenia w klasie z wykładowym językiem angielskim o specjalizacji brytyjskiej z północnoamerykańską trwa 4 lata i obejmuje intensywną naukę języka angielskiego w wymiarze aż 6 godzin tygodniowo. Ponadto, oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzonych w języku polskim, przewidziano dodatkowo: współczesną historię świata oraz geografię z elementami kultury (ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz Wielkiej Brytanii, a także ich wzajemnych relacji). Przedmioty te wykładane są wyłącznie w języku angielskim.

Zajęcia prowadzą wybitni filologowie - znawcy angielskiego obszaru językowego, wyspecjalizowani w kulturze danego regionu, tj. USA lub Wielkiej Brytanii, a także native speakerzy.

Matura dwujęzyczna, która stanowi zwieńczenie edukacji w tej klasie, umożliwia ubieganie się o bezpośrednie przyjęcie na uniwersytety w krajach anglojęzycznych, bez konieczność jakiegokolwiek dodatkowego potwierdzenia znajomości języka. Natomiast w przypadku polskich uniwersytetów taka matura daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia.

W dobie ogromnej popularności i szerokich zastosowań języka angielskiego, nie wystarczy jedynie znać go pobieżnie - od adeptów języka angielskiego oczekuje się wysokiej precyzji w wysławianiu się i umiejętności prowadzenia konwersacji na każdy temat. Klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim o specjalizacji brytyjskiej z północnoamerykańską wychodzi temu wyzwaniu naprzeciw.

Co jeszcze gwarantujemy?

  • Konsultacje dla chętnych, które mają charakter indywidualny. W czasie konsultacji nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące przerabianego materiału.
  • Cyklicznie odbywające się konwersacje z native speakerami.
  • Drugi język obcy spośród: niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski.
  • Dla uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki z języka angielskiego przygotowaliśmy stypendia LO-GKJ, tj. wyjazd na intensywny kurs języka angielskiego do jednego z krajów anglojęzycznych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen z języka angielskiego z klasy pierwszej oraz drugiej.
  • Wyboru przedmiotów realizowanych w tzw. rozszerzeniu każdy z uczniów dokonuje według własnych zainteresowań.
  • W naszej bibliotece posiadamy dział anglojęzyczny (podręczniki, słowniki, literatura po angielsku odpowiadająca poszczególnym poziomom zaawansowania językowego). Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub wypożyczać konkretne woluminy do domu.

Rekrutacja:

Rekrutacja na rok 2021/2022 odbywa się na podstawie oceny z języka angielskiego uzyskanej na półrocze klasy ósmej i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona na początku czerwca. W celu umówienia konkretnego terminu, prosimy o kontakt z sekretariatem.

Uwaga: Osoby, które otrzymały ocenę niższą niż dobry na półrocze klasy ósmej, zostaną poproszone o przystąpienie do testu językowego. Termin ustalany jest indywidualnie. Zagadnienia do testu pojawią się na naszej stronie internetowej w maju.

TOP