Stypendia w Liceum GKJ

W naszej szkole można ubiegać się o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium naukowe
 • stypendium LO - GKJ dla najlepszych uczniów z klas dwujęzycznych w postaci kursu językowego za granicą
 • rabat za jednorazową, całoroczną wpłatę czesnego lub jednorazową, półroczną wpłatę czesnego

Liceum Ogólnokształcące - GKJ z oddziałami dwujęzycznymi w Łodzi

Misją szkoły jest przygotowanie młodzieży do twórczego i odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Ze względu na wysoki poziom nauczania a także efektywną dydaktykę języków obcych oraz staranne i wszechstronne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, Liceum Ogólnokształcące - GKJ zajmuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym szkół średnich w Łodzi.

W Liceum Ogólnokształcącym - GKJ zapewniamy kształcenie w komfortowych warunkach. Staramy się, żeby klasy liczyły ok. 18 uczniów, aby mogli oni w pełni korzystać z przekazywanej wiedzy. Zajęcia są prowadzone ciekawie, a nauczyciele cierpliwie tłumaczą zawiłości nauki.

U nas uczysz się bez stresu i w przyjaznej atmosferze, a kiedy masz problemy - zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

Liceum Ogólnokształcące - GKJ

Liceum dla młodzieży - dzienne

Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w liceum trwa 4 lata, jedynie w oddziale dwujęzycznym z językiem hiszpańskim nauka trwa 5 lat ze względu na klasę wstępną, skoncentrowaną na nauce języka. Po ukończeniu nauki w liceum uczniowie mogą zdawać egzamin maturalny - również na poziomie dwujęzycznym -  i kontynuować naukę na uczelniach wyższych w kraju, a także za granicą lub w szkołach policealnych, ale również są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zwłaszcza w zakresie prowadzonych przez szkołę przedmiotów dodatkowych: kosmetyka, fryzjerstwo, architektura, informatyka, turystyka, fitness & wellness.

Szkoła współpracuje z bursami szkolnymi. Dla obcokrajowców prowadzimy zajęcia dodatkowe z języka polskiego, a od roku szkolnego 2021/2022 również klasę przygotowawczą z językiem polskim.

W szkole

 • realizujemy podstawę programową z przedmiotów ogólnych obowiązujących w LO
 • dla chętnych uczniów proponujemy koła zainteresowań
 • dla osób, które mają niedosyt wiedzy prowadzone są konsultacje indywidualne
 • zainteresowanym proponujemy przedmioty dodatkowe do wyboru: kosmetyka, fryzjerstwo, architektura, informatyka, turystyka, fitness & wellness. Po ukończeniu 4-letniego kursu otrzymujecie certyfikat zawodowy!
 • w sekcji turystycznej istnieje dodatkowo możliwość nauki języka orientalnego - tureckiego lub arabskiego
 • organizujemy wycieczki do kin, muzeów, teatrów, kuligi, ale również wycieczki turystyczno-krajoznawcze (krajowe i zagraniczne).
 • program zajęć WF jest niezwykle różnorodny:
  SALA FITNESS:
  - trampoliny
  - TRX
  - stepy
  - piłki gimnastyczne
  SIŁOWNIA:
  - budowanie siły (liczne maszyny siłowe: drążki do podciągania, atlas, ławki treningowe, obciążenia, rowery treningowe, orbitretki, airbike)
  - boks
  - samoobrona
  WYJŚCIA W RAMACH ZAJĘĆ WF:
  - kręgle
  - łyżwy
  - ścianki wspinaczkowe
  - arena laser games i inne

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 • podpisana umowa między szkołą a rodzicami/opiekunami prawnymi
 • przyjęcia odbywają się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej - ilość miejsc ograniczona

Rekrutacja

 • nie ma nas w naborze elektronicznym
 • zapisy osobiście w sekretariacie szkoły lub online: www.gkj.edu.pl
 • zapisy przyjmujemy już od 1 marca

 

Adres

93-188 Łódź, ul. Przybyszewskiego 43
tel. +48 42 231 34 34 - sekretariat
tel. +48 508 309 571 - właściciel szkoły

Nr konta: 50 1020 3408 0000 4602 0303 7033

Liceum Ogólnokształcące - GKJ

Certyfikowane przedmioty dodatkowe dla uczniów naszego liceum ogólnokształcącego:

TOP