Liceum Ogólnokształcące - GKJ w Łodzi

Misją szkoły jest przygotowanie młodzieży do twórczego i odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Już od kilkunastu lat, z uwagi na wysoki poziom nauczania, własny, skuteczny program nauczania języków obcych oraz staranne i efektywne przygotowywanie uczniów do egzaminów maturalnych, liceum ogólnokształcące GKJ tradycyjnie zajmuje trwałą pozycję na rynku edukacyjnym szkół średnich na mapie Łodzi.

Nasze liceum ogólnokształcące daje uczniom możliwość pracy w komfortowych warunkach. Staramy się aby klasy liczyły ok 18 uczniów, a to dlatego, aby  mogli oni w pełni korzystać z przekazywanej wiedzy. Zajęcia są prowadzone ciekawe, a nauczyciele cierpliwie tłumaczą zawiłości nauki.

W  liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, uczysz się bez stresu i w świetnej atmosferze, a kiedy masz problemy - możesz na nas liczyć.

Liceum Ogólnokształcące GKJ

Liceum dla młodzieży - dzienne

Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w liceum trwa: 3 lata dla absolwentów gimnazjów (od 2019 r. dla absolwentów 8 letnich Szkół Podstawowych nauka będzie trwać 4 lata). Po ukończeniu nauki w liceum uczniowie mogą zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych , ale również są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zwłaszcza w zakresie prowadzonych przez szkołę przedmiotów dodatkowych : (kosmetyka, fryzjerstwo, architektura wnętrz i krajobrazu, informatyka, turystyka).

W szkole

 • odstawę programową z przedmiotów ogólnych obowiązujących w LO
 • dla chętnych uczniów proponujemy zajęcia dodatkowe  - koła zainteresowań
 • dla osób, które mają niedosyt wiedzy obejmującej poprzednie lata nauki - zajęcia wspomagające-konsultacje
 • osobom chcącym podczas nauki w LO realizować pasje lub po prostu ciekawym proponujemy przedmioty dodatkowe do wyboru przez uczniów (kosmetyka, fryzjerstwo, architektura, informatyka, turystyka itp.) Po ukończeniu kursu 3 letniego otrzymujecie certyfikat zawodowy !
 • wycieczki do kin, muzeów, teatrów, ośrodków sportowych - łyżwy, kręgle, areny laser games, ścianki wspinaczkowe, kuligi, ale również wycieczki turystyczno-krajoznawcze zarówno krajowe jak  i zagraniczne itp.
 • konkursy i zawody sportowe
 • ciekawe programy wychowawcze

Stypendia w liceum GKJ

W naszej szkole można ubiegać się o stypendia:

 • socjalne
 • unijne (dla osób mieszkających poza miastem)
 • naukowe
  ze względu na doskonałą frekwencję - czyli dla tych co mają do szkoły " z górki " :)

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8 letniej SP)
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu po gimnazjum lub SP (liczba uzyskanych na egzaminie punktów nie ma znaczenia-przyjęcia do szkoły odbywają się według kolejności zgłoszeń , po pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • podpisana umowa między szkołą a rodzicami/opiekunami prawnymi

Rekrutacja

 • nie ma nas w naborze elektronicznym
 • zapisy osobiste w sekretariacie szkoły
 • przyjęcia do szkoły odbywają się według kolejności zgłoszeń
 • zapisy przyjmujemy już od miesiąca kwietnia
 • warunkiem przyjęcia jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
 • ilość punktów z egzaminu kończącego gimnazjum lub (od 2019 r. SP lub gimnazjum) nie ma znaczenia

Adres

92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135

tel/fax 42 674 17 24

Nr konta: 50 1020 3408 0000 4602 0303 7033

Liceum Ogólnokształcące Łódź

Przedmioty dodatkowe, dla uczniów naszego liceum ogólnokształcącego

TOP
07 luty 2017r. Ostateczny termin opłat za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy będą podchodzić do egzaminu po raz trzeci. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.