Liceum Ogólnokształcące - GKJ w Łodzi

Misją szkoły jest przygotowanie młodzieży do twórczego i odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Już od kilkunastu lat, z uwagi na wysoki poziom nauczania, własny, skuteczny program nauczania języków obcych oraz staranne i efektywne przygotowywanie uczniów do egzaminów maturalnych, liceum ogólnokształcące GKJ tradycyjnie zajmuje trwałą pozycję na rynku edukacyjnym szkół średnich na mapie Łodzi.

Nasze liceum ogólnokształcące daje uczniom możliwość pracy w komfortowych warunkach. Staramy się aby klasy liczyły ok 18 uczniów, a to dlatego, aby  mogli oni w pełni korzystać z przekazywanej wiedzy. Zajęcia są prowadzone ciekawe, a nauczyciele cierpliwie tłumaczą zawiłości nauki.

W  liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, uczysz się bez stresu i w świetnej atmosferze, a kiedy masz problemy - możesz na nas liczyć.

Liceum Ogólnokształcące GKJ

Liceum dla młodzieży - dzienne

Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w liceum trwa: 3 lata dla absolwentów gimnazjów (od 2019 r. dla absolwentów 8 letnich Szkół Podstawowych nauka będzie trwać 4 lata). Po ukończeniu nauki w liceum uczniowie mogą zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych , ale również są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zwłaszcza w zakresie prowadzonych przez szkołę przedmiotów dodatkowych : (kosmetyka, fryzjerstwo, architektura wnętrz i krajobrazu, informatyka, turystyka).

W szkole

 • odstawę programową z przedmiotów ogólnych obowiązujących w LO
 • dla chętnych uczniów proponujemy zajęcia dodatkowe  - koła zainteresowań
 • dla osób, które mają niedosyt wiedzy obejmującej poprzednie lata nauki - zajęcia wspomagające-konsultacje
 • osobom chcącym podczas nauki w LO realizować pasje lub po prostu ciekawym proponujemy przedmioty dodatkowe do wyboru przez uczniów (kosmetyka, fryzjerstwo, architektura, informatyka, turystyka itp.) Po ukończeniu kursu 3 letniego otrzymujecie certyfikat zawodowy !
 • wycieczki do kin, muzeów, teatrów, ośrodków sportowych - łyżwy, kręgle, areny laser games, ścianki wspinaczkowe, kuligi, ale również wycieczki turystyczno-krajoznawcze zarówno krajowe jak  i zagraniczne itp.
 • konkursy i zawody sportowe
 • ciekawe programy wychowawcze

Stypendia w liceum GKJ

W naszej szkole można ubiegać się o stypendia:

 • socjalne
 • unijne (dla osób mieszkających poza miastem)
 • naukowe
  ze względu na doskonałą frekwencję - czyli dla tych co mają do szkoły " z górki " :)

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8 letniej SP)
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu po gimnazjum lub SP (liczba uzyskanych na egzaminie punktów nie ma znaczenia-przyjęcia do szkoły odbywają się według kolejności zgłoszeń , po pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • podpisana umowa między szkołą a rodzicami/opiekunami prawnymi

Rekrutacja

 • nie ma nas w naborze elektronicznym
 • zapisy osobiste w sekretariacie szkoły
 • przyjęcia do szkoły odbywają się według kolejności zgłoszeń
 • zapisy przyjmujemy już od miesiąca kwietnia
 • warunkiem przyjęcia jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
 • ilość punktów z egzaminu kończącego gimnazjum lub (od 2019 r. SP lub gimnazjum) nie ma znaczenia

Adres

92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135

tel/fax 42 674 17 24

Nr konta: 50 1020 3408 0000 4602 0303 7033

Liceum Ogólnokształcące Łódź

Przedmioty dodatkowe, dla uczniów naszego liceum ogólnokształcącego

TOP