3 lipca 2021 egzamin semestralny

Przypominamy, że 3.07.2021 od godziny 9:00 odbywać się bezie egzamin semestralny – termin dodatkowy, do tego czasu można jeszcze donieść wszystkie sprawdziany wiedzy. Aby uczestniczyć w egzaminie trzeba mieć opłacone czesne do czerwca włącznie.