Semestr Zimowy

 • 10, 11 września 2016r.
 • 24, 25 września 2016r.
 • 8, 9 października 2016r.
 • 22, 23 października 2016r.
 • 5, 6 listopada 2016r.
 • 19, 20 listopada 2016r.
 • 3, 4 grudnia 2016r.
 • 17, 18 grudnia 2016r.
 • 7, 8 stycznia 2017r. - Egzaminy Semestralne
 • 21, 22 stycznia 2017r. - Zakończenie semestru zimowego

5 lutego 2017r. - Termin dodatkowy egzaminów, godzina 900

Semestr Letni

 • 11, 12 lutego 2017r.
 • 25, 26 lutego 2017r.
 • 11, 12 marca 2017r.
 • 25, 26 marca 2017r.
 • 8, 9 kwietnia 2017r. - Egzaminy dla semestrów VI
 • 29, 30 kwietnia 2017r.
 • 13, 14 maja 2017r.
 • 27, 28 maja 2017r.
 • 3, 4 czerwca 2017r.- Egzaminy Semestralne
 • 17, 18 czerwca 2017r. Zakończenie semestru letniego

2 lipca 2017r. - Termin dodatkowy egzaminów, godzina 9:00

TOP
07 luty 2017r. Ostateczny termin opłat za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy będą podchodzić do egzaminu po raz trzeci. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.