liceum dla dorosłych łódź

Liceum dla dorosłych

O Szkole

Liceum Ogólnokształcące - zaoczne (dla dorosłych) jest szkołą prywatną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Naszym celem jest stworzenie jak najdogodniejszych dla Państwa warunków nauki. Cenimy sobie jakość kształcenia, ale przede wszystkim Państwa komfort. Dobór kadry pedagogicznej jest przez nas szczegółowo rozpatrywany,  by nasi klienci, czyli Państwo, byli zadowoleni z efektów edukacji.

Dysponujemy dużą bazą pomocy dydaktycznych. Na czas lekcji wypożyczamy Państwu podręczniki, repetytoria, atlasy (geografia, historia). Posiadamy wiele tablic multimedialnych, plansz, map tematycznych oraz różne urządzenia (m.in. projektory, laptopy, iPady), które urozmaicają zwykłą lekcję i czynią ją jeszcze bardziej interesującą. Kładziemy duży nacisk na poszerzanie naszej bazy dydaktycznej, aby nauczyciele i Państwo czerpali jak najwięcej satysfakcji z wykładów.

Nauka w naszej szkole odbywa się w systemie zaocznym, tj. sobotnio-niedzielnym. Zajęcia trwają od godziny 8.00 do godziny 15.30. W jednym semestrze (półroczu) przewidujemy 10 spotkań weekendowych (20 dni zajęć).

Zajęcia są prowadzone w miłej atmosferze przez doświadczone grono pedagogiczne.
Absolwenci naszej szkoły uzyskują wykształcenie średnie z możliwością zdawania egzaminu maturalnego.

Warunkiem zapisania się do naszych szkół jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Wymagane dokumenty to: świadectwo ukończenia ostatniej szkoły/klasy (SP, gimnazjum, ZSZ, szkoły branżowej lub klasy LO/technikum), dowód osobisty.

Nie trzeba mieć ukończonych osiemnastu lat, wystarczy mieć w pisemną zgodę rodzica/opiekuna.
Naszymi słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły szkołę w bieżącym roku szkolnym, jak i te, które miały przerwę w nauce.

Przyjmujemy kandydatów, którzy ukończyli:

  • gimnazjum
  • 8-letnią szkołę podstawową
  • zasadniczą szkołę zawodową
  • szkołę branżową I stopnia

W przypadku ukończenia szkoły branżowej lub ZSZ kandydatów przyjmujemy na III semestr.

Uważamy, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Liceum dla dorosłych Łódź

Nie czekaj - zapisz się już dzisiaj. Nasza wyspecjalizowana kadra czeka na Ciebie. Z nami egzamin maturalny to pestka.
TOP