Zestaw podręczników dla liceum ogólnokształcącego GKJ dla młodzieży.

Poniżej znajduje się wykaz podręczników do wszystkich klas liceum GKJ. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą.

TOP
07 luty 2017r. Ostateczny termin opłat za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy będą podchodzić do egzaminu po raz trzeci. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.