PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ AUTOR  WYDAWNICTWO NAUCZYCIEL
Język polski I  

 

Ponad słowami

cz.1

1014/1/2019

cz.2

1014/2/2019

M.Chmiel, J.Kościerzyńska,

 

A.Cisowska,

A.Wróblewska,

H.Kusy

 

Nowa Era  

 

L.Wiśniewska

B.Pawłowska

 

 

 

Matematyka

Poziom podstawowy

 

 

 

I

MATeMAtyka 1

 

Podręcznik  dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy

 

W.Babiański

 

L.Chańko

K.Wej

 

 

Nowa Era

 

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

 

 

Matematyka

Poziom rozszerzony

 

 

 

I

MATeMAtyka 1

 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

W.Babiański

 

L.Chańko

J.Janowicz

D.Ponczek

K.Wej

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

Life Vision

Intermediate Plus (B1+)

+ ćwiczenia

 

 

J.Bowell

W.Sałandyk

 

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

M.Gliściński

 

 

Język niemiecki

 

 

I

 

 

Trends 1

Podręcznik + ćwiczenia

 

 

 

A.Życka

E.Kościelniak-Walewska

A.Kӧrber

 

 

 

PWN

 

 

K.Jałmużna

 

 

 

 

Język hiszpański

 

 

I

 

 

DESCUBRE 1

 

 

M.Spychała-Wawrzyniak

 

J.Carlos

X.Pascual-Lόpez

i inni

 

 

 

DRACO

 

 

D. Jakubiak

J.Cabal Fabregas

 

 

 

Język rosyjski

 

 

I

Вот и мы по новому 1

 

Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum

 

 

M.Wiatr-Kmieciak

 

S.Wujec

 

 

 

PWN

2020

 

 

S.Klimiuk

 

 

Geografia

Poziom podstawowy

 

 

 

 

 

Geografia

Poziom rozszerzony

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

Oblicza geografii 1

Zakres podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nr dop. 983/1/2019

 

Oblicza geografii 1

Zakres rozszerzony

Nr dop. 973/1/2019

 

 

R.Malarz

M.Więckowski

 

 

 

 

 

R.Malarz

M.Więckowski

P.Kroh

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

A.Woźniak

 

 

 

 

 

 

A.Woźniak

 

 

Historia

 

 

 

I

 

 

Poznać przeszłość 1

Nr dop. 1150/1/2023

 

 

 

M.Pawlak

A.Szweda

 

 

 

Nowa Era

B.Chmura

 

S.Chmura

N.Tąpała

 

 

Historia

Poziom rozszerzony

 

 

I

 

 

Zrozumieć przeszłość 1

Nr dop. 642/1/2022

 

 

R.Kulesza

K.Kowalewski

 

 

Nowa Era

 

 

S.Chmura

 

 

Historia i teraźniejszość

 

 

I

Historia i teraźniejszość cz.1

 

Zakres podstawowy

Nr dop. 1155/1/2022

I.Modzelewska-Rysak

 

L.Rysak

A.Cisek

 

 

WSiP

 

 

S.Chmura

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

I

 

 

W centrum uwagi 1

Poziom rozszerzony

 

 

A.Janicki

 

 

Nowa Era

 

 

N.Tąpała

 

 

Biologia

 

 

 

 

I

 

 

Biologia na czasie 1

Zakres podstawowy

 

 

A.Helmin

J.Holeczek

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

K.Piwowarski

 

 

Fizyka

 

 

I

Fizyka 1.

 

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Zakres podstawowy.

 

 

A.Ogaza

 

 

OPERON

 

 

 

W.Pązik

 

 

 

Chemia

 

 

I

 

 

To jest chemia 1.

 

R.Hassa

 

A.Mrzigod

J.Mrzigod

 

 

Nowa Era

 

 

 

A.Hekner

 

 

Informatyka

 

 

I - III

 

 

Informatyka

1 – 3

#1 Komputer i aplikacje

#2 Algorytmika i programowanie

 

 

G.Koba

K.Koba-Gołaszewska

 

 

MiGra

 

 

P.Kmieciak

 

 

KLASA DWUJĘZYCZNA

 

 

 

 

PRZEDMIOT

 

KLASA TYTUŁ AUTOR  WYDAWNICTWO NAUCZYCIEL
 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

I

 

 

Life Vision

Intermediate Plus (B1+)

+ ćwiczenia

 

Oxford

Repetytorium Maturzysty

Poziom rozszerzony

 

 

J.Bowell

W.Sałandyk

 

 

D.Borkowska

R.Evans

 

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

M.Gliściński

S.Langwińska

 

   PRZEDMIOT KLASA TYTUŁ AUTOR  WYDAWNICTWO NAUCZYCIEL
Język polski I  

 

Ponad słowami

cz.1

1014/1/2019

cz.2

1014/2/2019

M.Chmiel, J.Kościerzyńska,

 

A.Cisowska,

A.Wróblewska,

H.Kusy

 

Nowa Era  

 

L.Wiśniewska

B.Pawłowska

 

Język polski II  

 

Ponad słowami

cz.1

1014/3/2020

cz.2

1014/4/2020

j.w.

 

oraz

A.Równy

 

Nowa Era L.Wiśniewska

 

B.Pawłowska

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

III

 

 

Ponad słowami

cz.1

1014/5/2021

cz.2

1014/6/2021

 

J.Kościerzyńska

 

A.Cisowska

A.Wróblewska

M.Małecka,

A.Równy,

J.Ginter

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

L.Wiśniewska

B.Pawłowska

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

IV

 

 

Ponad słowami

1014/7/2022

 J.Kościerzyńska

 

A.Wróblewska

M.Małecka,

A.Cisowska

J.Baczyńska-Wybrańska

J.Ginter

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

L.Wiśniewska

B.Pawłowska

 

 

Matematyka

Poziom podstawowy

 

 

 

I

MATeMAtyka 1

 

Podręcznik  dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy

 

W.Babiański

 

L.Chańko

K.Wej

 

 

Nowa Era

 

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

Matematyka

 

Poziom podstawowy

 

 

 

 

 

II

MATeMAtyka 2

 

Podręcznik  dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy

 

 

W.Babiański

 

L.Chańko

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

 

 

Matematyka

Poziom podstawowy

 

 

III

 

 

 

MATeMAtyka 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy

 

 

W.Babiański

L.Chańko

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

 

 

Matematyka

Poziom podstawowy

 

 

 

 

IV

 

 

MATeMAtyka 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy

 

W.Babiański

 

L.Chańko

J.Czarnowska

J.Wesołowska

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

 

 

Matematyka

Poziom rozszerzony

 

 

 

I

MATeMAtyka 1

 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

W.Babiański

 

L.Chańko

J.Janowicz

D.Ponczek

K.Wej

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

 

 

Matematyka

Poziom rozszerzony

 

 

II

MATeMAtyka 2

 

Podręcznik  dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

W.Babiański

L.Chańko

 

 

 

Nowa Era

 

 

M.Bełdziński

P.Supeł

 

 

Matematyka

Poziom rozszerzony

 

 

III

 

MATeMAtyka 3

 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

W.Babiański

 

L.Chańko

 

 

Nowa Era

 

 

 

M.Bełdziński

 

P.Supeł

 

 

Matematyka

Poziom rozszerzony

 

 

 

IV

MATeMAtyka 4

 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

W.Babiański

 

L.Chańko

 

Nowa Era

 

 

 

M.Bełdziński

 

P.Supeł

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

Life Vision

Intermediate Plus (B1+)

+ ćwiczenia

 

 

J.Bowell

W.Sałandyk

 

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

M.Gliściński

 

 

Język angielski

 

 

 

II

 

 

 

 

 

Life Vision

Upper Intermediate (B2)

+ ćwiczenia

 

 

J.Hudson

N.Wood

 

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

M.Gliściński

 

 

 

Język angielski

Poziom podstawowy

 

 

III

 

 

 

 

Vision 4

+ ćwiczenia

 

 

J.Finnis

 

 

Oxford

University

Press

 

 

M.Gliściński

 

 

Język angielski

 

 

 

IV

 

 

Oxford

Repetytorium Maturzysty

Poziom podstawowy i rozszerzony

 

 

D.Borkowska

R.Evans

A.Lane

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

M.Gliściński

 

 

 

 

Język niemiecki

 

 

I

 

 

Trends 1

Podręcznik + ćwiczenia

 

 

 

A.Życka

E.Kościelniak-Walewska

A.Kӧrber

 

 

 

PWN

 

 

K.Jałmużna

 

 

 

 

Język niemiecki

 

 

II

Transfer Deutsch 1

 

Transfer Deutsch 2

Podręcznik + ćwiczenia

E.Reymont

 

A.Sibiga

Wiejak

 

 

PWN

 

 

K.Jałmużna

 

 

 

Język niemiecki

 

 

III

Transfer Deutsch 2

 

Transfer Deutsch 3

Podręcznik + ćwiczenia

E.Reymont

 

A.Sibiga

Wiejak

 

 

PWN

 

 

K.Jałmużna

 

 

 

Język niemiecki

 

 

IV

Transfer Deutsch 3

 

Transfer Deutch 4

Podręcznik + ćwiczenia

E.Reymont

 

A.Sibiga

M.Wiejak

 

 

PWN

 

 

K.Jałmużna

 

 

Język hiszpański

 

 

I

 

 

DESCUBRE 1

 

 

M.Spychała-Wawrzyniak

 

J.Carlos

X.Pascual-Lόpez

i inni

 

 

 

DRACO

 

 

D. Jakubiak

J.Cabal Fabregas

 

 

 

Język hiszpański

 

 

 

 

II

 

 

DESCUBRE 2

 

 

M.Spychała-Wawrzyniak

 

J.Carlos

X.Pascual-Lόpez

i inni

 

 

DRACO

 

 

D.Jakubiak

J.Cabal Fabregas

 

 

 

Język hiszpański

 

 

 

 

III

 

 

DESCUBRE 3

 

M.Spychała-Wawrzyniak

 

J.Carlos

X.Pascual-Lόpez

i inni

 

 

DRACO

 

 

D.Jakubiak

J.Cabal Fabregas

 

 

 

Język hiszpański

 

 

IV

 

 

DESCUBRE 4

M.Spychała-Wawrzyniak

 

J.Carlos

X.Pascual-Lόpez

i inni

 

 

DRACO

 

 

D.Jakubiak

J.Cabal Fabregas

 

 

 

Język rosyjski

 

 

I

Вот и мы по новому 1

 

Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum

M.Wiatr-Kmieciak

 

S.Wujec

 

 

 

PWN

2020

 

 

S.Klimiuk

 

 

Język rosyjski

 

 

II

 

 

Вот и мы по новому 2

Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum

 

 

M.Wiatr-Kmieciak

S.Wujec

 

 

PWN

2020

 

 

S.Klimiuk

 

 

Język rosyjski

 

 

 

 

III

 

 

Вот и мы по новому 3

Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum

i technikum

 

 

M.Wiatr-Kmieciak

S.Wujec

 

 

PWN

2021

 

 

S.Klimiuk

 

 

Język rosyjski

 

 

IV

 

 

Вот и мы 3

Nowa edycja

 

 

M.Wiatr-Kmieciak

S.Wujec

 

 

PWN

2021

 

 

S.Klimiuk

 

 

Geografia

Poziom podstawowy

 

 

 

 

 

 

Geografia

Poziom rozszerzony

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

Oblicza geografii 1

Zakres podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nr dop. 983/1/2019

 

 

Oblicza geografii 1

Zakres rozszerzony

Nr dop. 973/1/2019

 

 

R.Malarz

M.Więckowski

 

 

 

 

 

 

R.Malarz

M.Więckowski

P.Kroh

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

A.Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

A.Woźniak

Geografia

 

Poziom podstawowy

 

 

 

 

 

Geografia

Poziom rozszerzony

 

 

 

 

 

II

Oblicza geografii 2

 

Zakres podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nr dop. 983/2/2020

 

Oblicza geografii 2

Zakres rozszerzony

Nr dop. 973/3/2019

T.Rachwał

 

R.Uliszak

K.Wiedermann

P.Kroh

 

 

 

T.Rachwał

W.Kilar

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

Geografia

Poziom podstawowy

 

 

 

 

 

Geografia

Poziom rozszerzony

 

 

 

 

 

III

 

 

Oblicza geografii 3

Zakres podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nr dop. 983/3/2021

 

Oblicza geografii 3

Zakres rozszerzony

Nr dop. 973/3/2021

 

 

 

A.Dubownik

M.Świtoniak

M.Nowak

 

 

 

R.Malarz

M.Więckowski

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

Geografia

Poziom rozszerzony

 

 

 

 

IV

 

 

Oblicza geografii 4

Zakres rozszerzony

Nr dop. 973/4/2022

 

 

T.Rachwał

Cz.Adamiak

M.Świtoniak

P.Kroh

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

A.Woźniak

 

 

Historia

 

 

 

I

 

 

Poznać przeszłość 1

Nr dop. 1150/1/2023

 

 

 

M.Pawlak

A.Szweda

 

 

 

Nowa Era

B.Chmura

 

S.Chmura

N.Tąpała

 

 

Historia

Poziom rozszerzony

 

 

I

 

 

Zrozumieć przeszłość 1

Nr dop. 642/1/2022

 

 

R.Kulesza

K.Kowalewski

 

 

Nowa Era

 

 

S.Chmura

 

 

Historia

 

 

 

II

 

 

Poznać przeszłość 2

Nr dop. 1150/2/2023

 

 

A.Kucharski

A.Niewęgłowski

 

 

Nowa Era

B.Chmura

 

S.Chmura

N.Tąpała

 

 

 

Historia

 

 

III

 

 

Poznać przeszłość 3

Nr dop. 1021/3/2021

 

 

J.Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

S.Roszak

 

 

 

Nowa Era

 

 

B.Chmura

S.Chmura

N.Tąpała

 

 

 

Historia

 

 

IV

 

 

Poznać przeszłość 4

Nr dop. 1021/4/2022

 

 

J.Kłaczkow

S.Roszak

 

 

Nowa Era

 

 

B.Chmura

S.Chmura

N.Tąpała

 

 

 

Historia

Poziom rozszerzony

 

 

IV

 

 

Zrozumieć przeszłość 4

Nr dop. 642/4/2015

 

 

R.Śniegocki

A.Zielińska

 

 

Nowa Era

 

 

S.Chmura

 

 

Historia i teraźniejszość

 

 

I

Historia i teraźniejszość cz.1

 

Zakres podstawowy

Nr dop. 1155/1/2022

I.Modzelewska-Rysak

 

L.Rysak

A.Cisek

 

 

WSiP

 

 

S.Chmura

 

 

Historia i teraźniejszość

 

 

II

 

 

Historia i teraźniejszość cz.2

Zakres podstawowy

M.Buczyński

 

A.Cisek

W.Pelczar

L.Rysak

K.Wilczyńska

 

 

WSiP

 

 

S.Chmura

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

I

 

 

W centrum uwagi 1

Poziom rozszerzony

 

 

A.Janicki

 

 

Nowa Era

 

 

N.Tąpała

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

II

 

 

W centrum uwagi 2

Poziom rozszerzony

 

 

L.Czechowska

 

 

Nowa Era

 

 

 

N.Tąpała

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

III

 

 

W centrum uwagi 3

Poziom rozszerzony

 

 

S.Drelich

 

 

Nowa Era

 

 

N.Tąpała

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

IV

 

 

W centrum uwagi 4

 

 

L.Czechowska

 

 

Nowa Era

 

 

N.Tąpała

 

 

Biologia

 

 

 

 

I

 

 

Biologia na czasie 1

Zakres podstawowy

 

 

A.Helmin

J.Holeczek

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

K.Piwowarski

 

 

Biologia

 

 

 

II

 

 

Biologia na czasie 2

Zakres podstawowy

 

 

A.Helmin

J.Holeczek

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

K.Piwowarski

 

 

Biologia

 

 

 

III

 

 

Biologia na czasie 3

Zakres podstawowy.

 

 

J.Holeczek

 

 

 

Nowa Era

 

 

K.Piwowarski

 

 

Biologia

 

 

 

IV

 

 

Biologia na czasie 4

Zakres rozszerzony

 

 

F.Dubert

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

K.Piwowarski

 

 

 

Fizyka

 

 

I

Fizyka 1.

 

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Zakres podstawowy.

 

 

 

A.Ogaza

 

 

OPERON

 

 

 

W.Pązik

 

 

Fizyka

 

 

II

Fizyka 2

 

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Zakres podstawowy.

 

 

A.Ogaza

 

 

OPERON

 

 

 

W.Pązik

 

 

Fizyka

 

 

III

Fizyka 3

 

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Zakres podstawowy.

 

 

 

A.Ogaza

 

 

OPERON

 

 

 

W.Pązik

 

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

II

 

 

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych.

 

 

 

Z.Makieła

T.Rachwał

 

 

Nowa Era

 

 

E.Galewska-Pieńkowska

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

III

 

 

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych.

 

 

 

Z.Makieła

T.Rachwał

 

 

Nowa Era

 

 

E.Galewska-Pieńkowska

 

 

 

Chemia

 

 

I

 

 

To jest chemia 1.

 

R.Hassa

 

A.Mrzigod

J.Mrzigod

 

 

Nowa Era

 

 

 

A.Hekner

 

 

 

Chemia

 

 

II

 

 

sem. I

To jest chemia 1

 

sem. 2

To jest chemia 2

 

R.Hassa

 

A.Mrzigod

J.Mrzigod

 

R.Hassa

A.Mrzigod

J.Mrzigod

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

A.Hekner

 

 

 

 

 

Chemia

 

 

 

III

 

 

To jest chemia 2

 

R.Hassa

 

A.Mrzigod

J.Mrzigod

 

 

Nowa Era

 

 

A.Hekner

 

 

Informatyka

 

 

I - III

 

 

Informatyka

1 – 3

#1 Komputer i aplikacje

#2 Algorytmika i programowanie

 

 

G.Koba

K.Koba-Gołaszewska

 

 

MiGra

 

 

P.Kmieciak

 

 

KLASA  DWUJĘZYCZNA

 

 

  

 

   PRZEDMIOT

 

 

 

KLASA

 

 

 

TYTUŁ

 

 

 

AUTOR

 

 

 

WYDAWNICTWO

 

 

 

NAUCZYCIEL

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

I

 

 

Life Vision

Intermediate Plus (B1+)

+ ćwiczenia

 

Oxford

Repetytorium Maturzysty

Poziom rozszerzony

 

 

J.Bowell

W.Sałandyk

 

 

D.Borkowska

R.Evans

 

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

M.Gliściński

S.Langwińska

 

 

Język angielski

 

 

II

 

 

Life Vision

Upper Intermediate (B2)

+ćwiczenia

 

Oxford

Repetytorium Maturzysty

Poziom rozszerzony

 

 

J.Hudson

N.Wood

 

 

D.Borkowska

R.Evans

 

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

 

M.Gliściński

S.Langwińska

 

 

Język angielski

 

 

III

 

 

Life Vision

Upper Intermediate (B2)

+ ćwiczenia

 

Oxford

Repetytorium Maturzysty

Poziom rozszerzony

 

 

J.Hudson

N.Wood

 

 

D.Borkowska

R.Evans

 

 

 

Oxford

University

Press

 

 

 

 

M.Gliściński

S.Langwińska

 

 

TOP