Zagadnienia do egzaminu z języka polskiego dla sem. IP   2019/2020  (MA)

1.Scharakteryzuj założenia stoików i epikurejczyków.

2.Wzorce osobowe starożytności.

3.Główne założenia epoki renesansu.

4..Gatunki literackie epoki odrodzenia.

4.Twórczość Jana Kochanowskiego.

5.Wzorce osobowe epoki odrodzenia.

Temat: „Król Edyp”- fatum ciążące nad ludzkim losem.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=TV9nQ7vc83k

angielski: angielski_zajęcia_sem_I
WOS sem. I i II. wos

Temat: Klonowanie DNA

https://pl.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-cloning-tutorial/v/dna-cloning-and-recombinant-dna

Temat: Metody analizy DNA

https://pl.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/v/the-polymerase-chain-reaction-pcr

Historia PI i PII

TEMAT: ODBUDOWA POWOJENNA.  POLSKA W CZASACH STALINIZMU

  https://pl.padlet.com/beatahj/Historia1i2

angielski_zajęcia_sem_I

Temat: „Król Edyp”- fatum ciążące nad ludzkim losem.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=TV9nQ7vc83k

biologia_sem_IP_spr_1
biologia_sem_IP_spr_2

j.polski MA sem I

Matematyka - nauczanie online:

Równoległość i prostopadłość prostych

https://www.youtube.com/watch?v=1hk9Z9s8dL8

równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

https://www.youtube.com/watch?v=gY3eK_t-xG0

równanie prostej przechodzącej przez punkt i równoległej do prostej

https://www.youtube.com/watch?v=T94cPgQogBo

równanie prostej przechodzącej przez punkt i prostopadłej do prostej

https://www.youtube.com/watch?v=lyB9offa9eY

Semestr I  Biologia

Temat: Fazy cyklu komórkowego.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/cell-cycle-phases

Temat: Mitoza.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/v/mitosis

Temat: Fazy mitozy.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/phases-of-mitosis

Temat: Podział komórki bakteryjnej

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/bacterial-binary-fission

Temat: Mejoza.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/meiosis/a/phases-of-meiosis

Temat: Mendel i jego groszek.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/mendel-and-his-peas

Temat: Prawo czystości gamet.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/the-law-of-segregation

Temat: Prawo niezależnej segregacji cech.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/the-law-of-independent-assortment

Temat: Prawdopodobieństwo w genetyce

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/probabilities-in-genetics

Temat: Szachownice Punneta dla monohybryd - krzyżówki jednogenowe.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/e/punnett-squares

Język polski - bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=TV9nQ7vc83k

https://www.youtube.com/watch?v=Du04hqY0L4A

Język angielski instruktaż:
angielski_instruktaż do wykonania zadań_sem_I

Matematyka, sem I GKJ
Matematyka 2 , sem I GKJ

angielski_sem_I_spr_1
angielski_sem_I_spr_2
historiaBH_P_sem_I_spr_1
historiaBH_P_sem_I_spr_2
pol MA sem.IP Spr nr 1
pol MA sem.IP Spr nr 2
WOS_sem1_1_S.CH
WOS_sem1_2_S.CH

Zagadnienia powtórzeniowe do egzaminu z języka polskiego dla sem. II P 2019/2020  (MA)

1.Ramy czasowe baroku.

2.Wzorce osobowe epoki baroku.

3.Ramy czasowe epoki oświecenia oraz główne  założenia epoki oświecenia.

4.Doktryny filozoficzne oświecenia.

5.Motywy popularne w oświeceniu.

5.Charakter dydaktyczny bajek Ignacego Krasickiego

Temat: „Satyra prawdę mówi…”, czyli realizacja oświeceniowej zasady „bawiąc- uczyć”- satyry Ignacego Krasickiego.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=qcg1Mn8SXqc

angielski:angielski_zajęcia_sem_II
WOS sem. I i II. wos

Temat: Klonowanie DNA

https://pl.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-cloning-tutorial/v/dna-cloning-and-recombinant-dna

Temat: Metody analizy DNA

https://pl.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/v/the-polymerase-chain-reaction-pcr


Historia PI i PII

TEMAT: ODBUDOWA POWOJENNA.  POLSKA W CZASACH STALINIZMU

  https://pl.padlet.com/beatahj/Historia1i2

angielski_zajęcia_sem_II

Temat: „Satyra prawdę mówi…”, czyli realizacja oświeceniowej zasady „bawiąc- uczyć”- satyry Ignacego Krasickiego.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=qcg1Mn8SXqc

biologia_sem_IIP_spr_1
biologia_sem_IIP_spr_2

j.polski MA sem II

Matematyka - nauczanie na odległość:

Równoległość i prostopadłość prostych

https://www.youtube.com/watch?v=1hk9Z9s8dL8

równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

https://www.youtube.com/watch?v=gY3eK_t-xG0

równanie prostej przechodzącej przez punkt i równoległej do prostej

https://www.youtube.com/watch?v=T94cPgQogBo

równanie prostej przechodzącej przez punkt i prostopadłej do prostej

https://www.youtube.com/watch?v=lyB9offa9eY

Semestr II  Biologia

Temat: Fazy cyklu komórkowego.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/cell-cycle-phases

Temat: Mitoza.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/v/mitosis

Temat: Fazy mitozy.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/phases-of-mitosis

Temat: Podział komórki bakteryjnej

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/bacterial-binary-fission

Temat: Mejoza.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/meiosis/a/phases-of-meiosis

Temat: Mendel i jego groszek.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/mendel-and-his-peas

Temat: Prawo czystości gamet.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/the-law-of-segregation

Temat: Prawo niezależnej segregacji cech.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/the-law-of-independent-assortment

Temat: Prawdopodobieństwo w genetyce

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/probabilities-in-genetics

Temat: Szachownice Punneta dla monohybryd - krzyżówki jednogenowe.

https://pl.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/e/punnett-squares

 

Język polski - bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=QAxUj5C00Js

https://www.youtube.com/watch?v=yL48Dsd6EF4

 

Język angielski instruktaż:

angielski_instruktaż do wykonania zadań_sem_II

Matematyka NR I , sem II GKJ
Matematyka NR II , sem II GKJ
angielski_sem_II_spr_1
angielski_sem_II_spr_2
historiaBH_P_sem_II_spr_1
historiaBH_P_sem_II_spr_2
pol MA sem.IIP Spr nr 1
pol MA sem.IIP Spr nr 2
WOS_sem2_1_S.CH
WOS_sem2_2_S.Ch

egzamin j. niem_sem.III
egzamin j. ros. sem. III
Egzamin j.angielski sem. 3_WS
Egzamin z j.polskiego dla sem. IIIP
Egzamin z matematyki sem III PA ,PB 2019-2020

 

 

 

zagadnienia j. niem_sem.III
przygotowanie Egzamin z matematyki sem III PA,PB 2019-2020

Zagadnienia powtórzeniowe z języka polskiego dla sem. IIIPA   2019/2020 (MA)

 

1.Ramy czasowe romantyzmu w Europie i Polsce.

2.Wydarzenia związane z epoką romantyzmu.

  1. Hasła charakterystyczne dla epoki romantyzmu.

4.Gatunki literackie uprawiane w romantyzmie.

5.Malarstwo epoki.

6.III cz. ,,Dziadów”- problematyka utworu.

7.,,Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza Przykładem epopei narodowej. Tematyka utworu, czas i miejsce akcji. Bohaterowie.

1.T. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne. Masy powietrza i fronty atmosferyczne.

Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo informacje dotyczące powyższej tematyki.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_250wilg

lub

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_3_atmosfera/r1_3_04a

2.T. Prognozowanie pogody.

W poniższym linku znajdziecie Państwo informacje związane z prognozowaniem i poznacie zjawiska, które wpływają na zmiany pogody i klimatu na świecie.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_3_atmosfera/r1_3_05a

Tematyka do samodzielnego opracowania:
1.T. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne. Masy powietrza i fronty atmosferyczne.
Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo informacje dotyczące powyższej tematyki.
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_250wilg
lub
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_3_atmosfera/r1_3_04a

2.T. Prognozowanie pogody.
W poniższym linku znajdziecie Państwo informacje związane z prognozowaniem i poznacie zjawiska,
które wpływają na zmiany pogody i klimatu na świecie.
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_3_atmosfera/r1_3_05a

Temat: Romantyzm epoką duchów i wyzwolonej wyobraźni.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ihf8Mh0-OIs

Temat: Miłość romantyczna w IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=tOeLJUZDYBE

WOS sem 3- wos- R

 TEMAT: CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA? GENEZA.

TEMAT: SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA.

SEMESTR III https://pl.padlet.com/beatahj/semestrIII

logarytmy

Geografia III PA
Geografia III PB

Temat: Miłość romantyczna w IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=tOeLJUZDYBE

Temat: Romantyzm epoką duchów i wyzwolonej wyobraźni.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ihf8Mh0-OIs

Zagadnienia z języka polskiego dla sem. IVPA   2019/2020 (MA)

1.Główne  założenia epoki pozytywizmu w Polsce i na świecie.

2.Ramy czasowe epoki -Polska-świat.

3.Wpływ rewolucji przemysłowej na przemiany cywilizacyjne i społeczne w Europie drugiej połowy XIX wieku.

4.Hasła pozytywistyczne: ewolucjonizm ,utylitaryzm,  praca organiczna, emancypacja kobiet.

5.Twórcy dzieł kultury epoki pozytywizmu

  1. Powieść ,,Lalka”-problematyka utworu.

Tematyka do samodzielnego opracowania:

1.T. Trzęsienia Ziemi.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_06a

2.T. Wielkie formy ukształtowania lądów.

3.T. Wielkie formy ukształtowania oceanów.

Do opracowania tej tematyki, oprócz informacji zawartych w prezentacji (link poniżej), potrzebny będzie atlas geograficzny.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_07a

Poniższy link przeniesie Państwa do krótkiego testu, który pomoże sprawdzić opanowaną wiedzę. Zachęcam do sprawdzenia się w czasie wolnym.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_07a

4.T. Wietrzenie skał i ruchy masowe.

Prezentacje, pod linkami poniżej, pomogą Państwu zapoznać się, uzupełnić wiedzę dotyczącą wietrzenia skał, co to za zjawisko, jak ono wpływa na zmiany rzeźby terenu, nawet w najbliższej okolicy.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_01a

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_02a

Temat: O Polakach i polskiej poezji w „Weselu” S. Wyspiańskiego.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=IHeuWHvqq2U

Temat: Koncepcja naturalistyczna w „Chłopach” W. S. Reymonta.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=tIYpqb2qU40&t=604s

Temat: Woda – cud natury.

Zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi w epodręczniku i wykonaj zadania z karty pracy - str. 28

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/DAwb5tSIZ

Temat: Najkrótsza historia wynalazków.

http://www.wktir.pl/wp-content/uploads/2017/09/zalacznik6.pdf

karty-pracy-słuchacza-przyroda IVPA

TEMAT: OPINIA PUBLICZNA.

TEMAT: ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU.

SEMESTR IV PA https://pl.padlet.com/beatahj/semestrIVPA

Język rosyjski
https://www.youtube.com/watch?v=nvrnQW25Sos

Trygonometria

https://www.youtube.com/watch?v=c2UlPn2WM5c

 

Geografia IV PA

Temat: Koncepcja naturalistyczna w „Chłopach” W. S. Reymonta.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=tIYpqb2qU40&t=604s

Temat: O Polakach i polskiej poezji w „Weselu” S. Wyspiańskiego.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=IHeuWHvqq2U

Geografia IV PA

IV PA semestr- geografia
angielski_instruktaż do wykonania zadań_sem_IVPB
j.polski MA sem IV
JOB APPLICATION IV i V
JOB INTERVIEW IV i V
niem ros sem IV
sem_IV_PAPB______WJ_filmy_zadania-matematyka ciag_arytm_i_ciag_geom
semestr IVPA I IVPB Przyroda - linki
Wos IVA Parlamen wos sem IV

Język polski - bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=DSboSqDAl7M

geografia_sem_IV_praca_1_BB
geografia_sem_IV_praca_2_BB
j. ang_sem IVa praca1-MG
j. ang_sem IVa praca2-MG
mat WJ sem IVPA,
IVPB praca 1

mat WJ sem IVPA,
IVPB praca 2

niem_ELCh_sem4_1
niem_ELCh_sem4_2
pol MA sem.IVPA Spr nr 1
pol MA sem.IVPA Spr nr 2
ros_ELCh_sem4_1
ros_ELCh_sem4_2
WosBH_R_sem_IV_spr_1
WosBH_R_sem_IV_spr_2

1. Zapożyczenia we współczesnym języku polskim i ich typy.
2. Rola zapożyczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=nh7P5cBAz2Q
https://www.youtube.com/watch?v=oBDtF1ke_Sg
https://www.youtube.com/watch?v=3PRwtl9B62E
https://www.youtube.com/watch?v=32PfGwJFG4A
https://www.youtube.com/watch?v=nmb9spO6Qv0&list=RDCMUCsOsC07_jdCII52CAW9SbUg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SDmwR6DrHG4

3.4.Twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera
https://www.youtube.com/watch?v=PIUZ9eegfV4
https://www.youtube.com/watch?v=xAOBvPH4cLE
https://www.youtube.com/watch?v=4D1w-Fxi-JM
https://www.youtube.com/watch?v=AZYFFS8eUYg
https://www.youtube.com/watch?v=dSXQhzfZLtg

Tematyka do samodzielnego opracowania:

1.T. Trzęsienia Ziemi.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_06a

2.T. Wielkie formy ukształtowania lądów.

3.T. Wielkie formy ukształtowania oceanów.

Do opracowania tej tematyki, oprócz informacji zawartych w prezentacji (link poniżej), potrzebny będzie atlas geograficzny.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_07a

Poniższy link przeniesie Państwa do krótkiego testu, który pomoże sprawdzić opanowaną wiedzę. Zachęcam do sprawdzenia się w czasie wolnym.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_07a

4.T. Wietrzenie skał i ruchy masowe.

Prezentacje, pod linkami poniżej, pomogą Państwu zapoznać się, uzupełnić wiedzę dotyczącą wietrzenia skał, co to za zjawisko, jak ono wpływa na zmiany rzeźby terenu, nawet w najbliższej okolicy.

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_01a

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_02a

1.2. Twórczość Jana Kasprowicz
https://www.youtube.com/watch?v=lnBBEfA33_4
https://www.youtube.com/watch?v=YzaKNHYnX3
https://www.youtube.com/watch?v=siJOnHiXzCU
w lepszych czasach zachęcam do zwiedzania :-)
https://www.youtube.com/watch?v=3KTfNYxT9Wk

3. Leopold Staff- omówienie twórczości
https://www.youtube.com/watch?v=uVQmbxEnUwg
https://www.youtube.com/watch?v=Kr1mdJYwZFs
https://www.youtube.com/watch?v=SanI-SVfj2Y
https://www.youtube.com/watch?v=uKTVqV1SwFQ

4. Leopold Staff franciszkanizm w twórczości poety
https://www.youtube.com/watch?v=HXkwio3zpX4
https://www.youtube.com/watch?v=8AgcAwsse7A

 

angielski: angielski_zajęcia_sem_IVPB

karty-pracy-słuchacza-przyroda IVPB
Temat: Wielcy rewolucjoniści nauki.

Obejrzyj film i wykonaj zadania z karty pracy - str. 32

https://www.youtube.com/watch?v=2Q8wj2eWiDU

Temat: Struktura rewolucji naukowych.

http://sady.up.krakow.pl/filnauk.kuhn.struktura.htm

Język rosyjski
https://www.youtube.com/watch?v=nvrnQW25Sos

Trygonometria

https://www.youtube.com/watch?v=c2UlPn2WM5c

angielski_zajęcia_sem_IVPB

Geografia IV PB

1. Zapożyczenia we współczesnym języku polskim i ich typy.
2. Rola zapożyczeń.
https://www.youtube.com/watch?v=nh7P5cBAz2Q
https://www.youtube.com/watch?v=oBDtF1ke_Sg
https://www.youtube.com/watch?v=3PRwtl9B62E
https://www.youtube.com/watch?v=32PfGwJFG4A
https://www.youtube.com/watch?v=nmb9spO6Qv0&list=RDCMUCsOsC07_jdCII52CAW9SbUg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SDmwR6DrHG4

3.4.Twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera
https://www.youtube.com/watch?v=PIUZ9eegfV4
https://www.youtube.com/watch?v=xAOBvPH4cLE
https://www.youtube.com/watch?v=4D1w-Fxi-JM
https://www.youtube.com/watch?v=AZYFFS8eUYg
https://www.youtube.com/watch?v=dSXQhzfZLtg

Temat: Koncepcja naturalistyczna w „Chłopach” W. S. Reymonta.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=tIYpqb2qU40&t=604s

Temat: O Polakach i polskiej poezji w „Weselu” S. Wyspiańskiego.
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=IHeuWHvqq2U

Geografia IV PB

przyroda_IVPAB_spr_1
przyroda_IVPAB_spr_2

IV PB semestr-geografia

angielski_instruktaż do wykonania zadań_sem_IVPB
JOB APPLICATION IV i V
JOB INTERVIEW IV i V
niem polski sem IV PB
ros sem IV
sem_IV_PAPB______WJ_filmy_zadania-matematyka ciag_arytm_i_ciag_geom
semestr IVPA I IVPB Przyroda - linki
Wos IVA Parlamen wos sem IV

Zajęcia:

1. Ludzie bezdomni - S. Żeromski - Omówienie
2. Elementy modernistyczne w powieści
https://www.youtube.com/watch?v=Ql_EbFrKkFo
https://www.youtube.com/watch?v=yRX6mZC4ksw
https://www.youtube.com/watch?v=cbgms9L9EA0
https://www.youtube.com/watch?v=lEnBm7AF2AA

3. Chłopi W.S. Reymonta -omówienie
https://www.youtube.com/watch?v=tIYpqb2qU40
https://www.youtube.com/watch?v=IY0dOngmJq8

4.Koncepcja naturalistyczna w Chłopach W.S. Reymonta
https://www.youtube.com/watch?v=LopZ_ZkL2NU

Zagadnienia:

1.Style użytkowe współczesnej polszczyzny
https://www.youtube.com/watch?v=E48y8BoVkT4

2. Środki językowe dynamizujące tekst
https://www.youtube.com/watch?v=EX1OIq26HXE

3. Czym są funkcje językowe.
https://www.youtube.com/watch?v=HGz0n0NEkNc

4. Manipulacja językowa.
https://www.youtube.com/watch?v=jvw6ZHBYJtA

Język angielski instruktaż:

angielski_instruktaż do wykonania zadań_sem_IVPB
JOB INTERVIEW
JOB APPLICATION

angielski_sem_IVPB_spr_1
angielski_sem_IVPB_spr_2
geografia_sem_IV_praca_1_BB
geografia_sem_IV_praca_2_BB
mat WJ sem IVPA,
IVPB praca 1

mat WJ sem IVPA,
IVPB praca 2

niem_ELCh_sem4_1
niem_ELCh_sem4_2
pol-BS-semestr-IVB-1
pol-BS-Semestr-IVB-2
ros_ELCh_sem4_1
ros_ELCh_sem4_2
WosBH_R_sem_IV_spr_1
WosBH_R_sem_IV_spr_2
Zagadnienia polski BS sem. IV

Średnia i średnia ważona https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY
                                                       https://www.youtube.com/watch?v=nhM2257jgpc

Tematyka do samodzielnego opracowania:

1.Transport lądowy na świecie.

2.Żegluga i transport lotniczy na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D2KeYXJIa

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_5_uslugi/r3_5_01a.pdf

3.Rola i znaczenie łączności na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/nowoczesne-uslugi-komunikacyjne-przemiany-na-rynku-pracy/DkKmBUSW2

4.Rozwoj turystyki na świecie.

https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DmJwfjWQf

Powyżej mają Państwo podane linki, pod którymi można poszukać informacji na określony temat, zagadnienie.

1.2.3. "Granica" Zofii Nałkowskiej
https://www.youtube.com/watch?v=SxbqRmWYwrM
https://www.youtube.com/watch?v=J6CUNzsrXd0
https://www.youtube.com/watch?v=HEtitkLL6XU
https://www.youtube.com/watch?v=K-vlflm37Iw
https://www.youtube.com/watch?v=SxbqRmWYwrM
https://www.youtube.com/watch?v=ke5cyfwGuvY
https://www.youtube.com/watch?v=heNbU8XkDMA
https://www.youtube.com/watch?v=E6pGmW_5dYY
https://www.youtube.com/watch?v=gJqU60PpUVI
https://www.youtube.com/watch?v=oVPmuZw8f9s
https://www.youtube.com/watch?v=rD-tFsS2iAQ
https://www.youtube.com/watch?v=g-1CHT3jB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=nabdaJw-VS0
https://www.youtube.com/watch?v=eH18_Hx1pFA

4. Twórczość Bolesław Leśmiana
https://www.youtube.com/watch?v=vsQwKLu4PQE
https://www.youtube.com/watch?v=qPETVbbNKHI

I dwie interpretacje wierszy

https://www.youtube.com/watch?v=2GnhsobHY6s
https://www.youtube.com/watch?v=2GnhsobHY6s

Język rosyjski:
Średnia i średnia ważona https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY
                                                       https://www.youtube.com/watch?v=nhM2257jgpc

angielski_zajęcia_sem_V

Geografia V PA

Geografia V PA

V P semestr - geografia

angielski_instruktaż do wykonania zadań_sem_V
JOB APPLICATION IV i V JOB INTERVIEW IV i V
matematyka Semestr V PA (1)
niem
polski sem V
ros sem V
sem. 5 WOS-R

Matematyka lista tematów:

https://www.youtube.com/watch?v=sF4ZKHIfcMg Reguła mnożenia i dodawania

https://www.youtube.com/watch?v=b1nqB2Kf85Q Zdarzenia losowe

https://www.youtube.com/watch?v=sKZ4RKEOgS0 Prawdopodobieństwo, własności prawdopodobieństwa

https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY Średnia ważona

https://www.youtube.com/watch?v=nhM2257jgpc Średnia ważona

https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY Wstęp do statystyki mediana i dominanta

https://www.youtube.com/watch?v=vwaEng-MtGI Statystyka -średnia, mediana, dominanta, odchylenie standardowe

Język angielski instruktaż:

angielski_instruktaż do wykonania zadań_sem_V
JOB APPLICATION JOB INTERVIEW

angielski_sem_V_spr_1
angielski_sem_V_spr_2
geografia_sem_V_praca_1_BB
geografia_sem_V_praca_2_BB
matematyka_sem_VP_spr_1
matematyka_sem_VP_spr_2
niem_ELCh_sem5_1
niem_ELCh_sem5_2
pol BS sem.VPA Spr nr 1
pol BS sem.VPA Spr nr 2
ros_ELCh_sem5_1
ros_ELCh_sem5_2
WOS_sem5_1_S.CH
WOS_sem5_2_S.CH

 

Tematyka do samodzielnego opracowania:

1.Sytuacja polskiego przemysłu. Obszary koncentracji polskiego przemysłu.

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DKjGKWrpH

https://epodreczniki.pl/a/najlepiej-rozwijajace-sie-galezie-przemyslu-w-polsce/DYtqoHcH5

2.Usługi, transport i łączność w Polsce. Turystyka.

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-ladowego-w-polsce/DiY1rUMiZ

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-powietrznego-i-wodnego-w-polsce/DoALhIa6P

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DOY6bBRPa

  1. Handel zagraniczny w Polsce. Polska w organizacjach międzynarodowych.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_6_polska_w_swiecie/r3_6_01a.pdf

  1. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_01a.pdf

https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_02a

Powyżej mają Państwo podane linki, pod którymi można poszukać informacji na określony temat, zagadnienie. Zachęcam do odwiedzenia tych stron i przejrzenia informacji szczególnie tych z Państwa, którzy piszą maturę z geografii. Jest tam wiele ciekawych i przydatnych informacji.

Temat: Jak twórcy kultury przedstawiają motyw szaleństwa?
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=zUx28DA_C6U&list=PLK3g2uA0pYracay-h153uOeA5kIfn18JO&index=95

Geografia VI P

Temat: Jak twórcy kultury przedstawiają motyw szaleństwa?
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=zUx28DA_C6U&list=PLK3g2uA0pYracay-h153uOeA5kIfn18JO&index=95

Geografia VI P

przyroda_IVPAB_spr_1
przyroda_IVPAB_spr_2

VI PA semestr -geografia

matematyka dla semestru VI PA
niem
polskiego sem. VIP matura
polskiego sem. VIP nie przystępujący do matury
ros sem VI

EGAZAMINY: TERMIN ODDANIA 1 KWIETNIA 2020

EGZAMIN j. ang. VIPB bez matury
EGZAMIN j.ang. VI PB matura
egzamin j. niem sem. VI bez matury
egzamin j. niem sem. VI matura
egzamin j. ros. sem. VI bez matury
egzamin j. ros. sem. VI matura
Egzamin j.ang łatwiejszy semestr 6_PA WS_03.2020
Egzamin j.ang. trudniejszy semestr 6_PA WS_03.2020
Egzamin j.polski sem.VI PB bez matury BS
Egzamin j.polski VI PB Matura BS
Egzamin matematyka sem VI PA(m)
Egzamin matematyka sem VI PA
Egzamin z j. polskiego dla sem. VI PA matura
Egzamin z j.polskiego dla sem. VI PA bez matury
ezgamin z matem sem VI PB 2019-2020w matura
ezgamin z matem sem VI PB 2019-2020w bez matura k

 

ZAGADNIENIA:
Powtórzenie matem. semestr VI PA
Powtórzenie matem. semestr VI PA (m)
przygotowani do ezgaminu z matem sem VI PB 2019-2020w bez matura
ZAGADNIENIA j. polski VIPB
Zagadnienia egzaminacyjne j. polski VI (2) (5) (1)
zagadnienia j. niem. VI
zagadnienia j. ros. sem. VI
Zagadnienia j.ang. VI PB
Zagadnienia j.angielski semestr 6_PA WS_03.2020

-------------------------------------------------------------------------------------

 

geografia_sem_VI_praca_1_BB
geografia_sem_VI_praca_2_BB
Inf_sem6p_spr1 Inf_sem6p_spr2
matematyka_sem_VIPA_spr_1
matematyka_sem_VIPA_spr_2
niem_ELCh_sem6_1
niem_ELCh_sem6_2
pol MA sem.VIPA Spr nr 1
pol MA sem.VIPA Spr nr 2
ros_ELCh_sem6_1
ros_ELCh_sem6_2
WOS_sem6_1_S.CH
WOS_sem6_2_S.CH
Sprawdzian 2 Wsz
Sprawdzian wiedzy nr 1 WSz

Geografia VI PB

1.2. Rozprawka - przygotowanie do matury pisemnej
https://www.youtube.com/watch?v=GqLKAL_mquI
https://www.youtube.com/watch?v=nn8enczWrQY
https://www.youtube.com/watch?v=tg5ZYMD6wjs
https://www.youtube.com/watch?v=QqrH_iEWO0I
https://www.youtube.com/watch?v=Xg7Sc0hZJxE
https://www.youtube.com/watch?v=6w11LJncwr8&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=oqg9SrgGhG4&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=13

3.4.Matura ustna- jak się do niej przygotować.
https://www.youtube.com/watch?v=81qTcunOl5U&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8evOrwjc5Og&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hfvzEHvQUb0&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gpHukHf_W2s&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=IHPM6zn-iaA&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=pbDFKKfqKwY&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=7_MDedh8Lrc&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=29

Temat: Jak twórcy kultury przedstawiają motyw szaleństwa?
Bardzo proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=zUx28DA_C6U&list=PLK3g2uA0pYracay-h153uOeA5kIfn18JO&index=95

Geografia VI PB

przyroda_IVPAB_spr_2

przyroda_IVPAB_spr_1

VI PB semestr - geografia

niem polski sem VI PB
ros sem VI
sem_VI_PB______WJ_filmy-matematyka_ciag_arytm_i_ciag geom_-powtorzenie_k

EGAZAMINY: TERMIN ODDANIA 1 KWIETNIA 2020

EGZAMIN j. ang. VIPB bez matury
EGZAMIN j.ang. VI PB matura
egzamin j. niem sem. VI bez matury
egzamin j. niem sem. VI matura
egzamin j. ros. sem. VI bez matury
egzamin j. ros. sem. VI matura
Egzamin j.ang łatwiejszy semestr 6_PA WS_03.2020
Egzamin j.ang. trudniejszy semestr 6_PA WS_03.2020
Egzamin j.polski sem.VI PB bez matury BS
Egzamin j.polski VI PB Matura BS
Egzamin matematyka sem VI PA(m)
Egzamin matematyka sem VI PA
Egzamin z j. polskiego dla sem. VI PA matura
Egzamin z j.polskiego dla sem. VI PA bez matury
ezgamin z matem sem VI PB 2019-2020w matura
ezgamin z matem sem VI PB 2019-2020w bez matura k

ZAGADNIENIA:
Powtórzenie matem. semestr VI PA
Powtórzenie matem. semestr VI PA (m)
przygotowani do ezgaminu z matem sem VI PB 2019-2020w bez matura
ZAGADNIENIA j. polski VIPB
Zagadnienia egzaminacyjne j. polski VI (2) (5) (1)
zagadnienia j. niem. VI
zagadnienia j. ros. sem. VI
Zagadnienia j. ang. VI PB dla osób nie zdających matury
Zagadnienia j.ang. VI PB dla maturzystów

-------------------------------------------------------------------------------------

geografia_sem_VI_praca_1_BB
geografia_sem_VI_praca_2_BB
Inf_sem6p_spr1
Inf_sem6p_spr2
j. ang_sem VIb praca1-MG
j. ang_sem VIb praca2-MG
mat WJ sem VIPB praca 1
mat WJ sem VIPB praca 2
niem_ELCh_sem6_1
niem_ELCh_sem6_2
pol BS sem.VIPB Spr nr 1
pol BS sem.VIPB Spr nr 2
ros_ELCh_sem6_1
ros_ELCh_sem6_2
WOS_sem6_1_S.CH
WOS_sem6_2_S.CH
Sprawdzian 2 Wsz
Sprawdzian wiedzy nr 1 WSz

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

TOP