Nauczyciele i pracownicy szkoły

Właściciel szkoły

Teodozja ZIEMBA

Dyrektor szkoły

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK

Informatyka

Szczepan KIELICH

Język polski

Małgorzata ANTOSIK

Język angielski

Patrycja MRZEWA
Agnieszka RONKIEWICZ

Historia

Sławomir CHMURA,
Beata CHMURA
Beata HETIG - JASTRZĘBSKA

Wiedza o społeczeństwie

Beata CHMURA
Beata HETIG - JASTRZĘBSKA

Język niemiecki

Elżbieta ŁUKASIEWICZ - CHOJNACKA

Język rosyjski

Elżbieta ŁUKASIEWICZ - CHOJNACKA

Matematyka

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK
Wiesława JÓŹWIAK
Ewa PATORA

Fizyka i astronomia

Szczepan KIELICH

Chemia

Adam HEKNER

Biologia

Justyna DRZAZGA

Geografia

Beata BRZEZIŃSKA

Przyroda

Adam HEKNER
Szczepan KIELICH
Justyna DRZAZGA

Historia i społeczeństwo

Sławomir CHMURA

Podstawy przedsiębiorczości

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK

TOP