Nauczyciele i pracownicy szkoły

Właściciel szkoły

Teodozja ZIEMBA

Dyrektor szkoły

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK

Informatyka

Piotr KMIECIAK

Język polski

Małgorzata ANTOSIK

Język angielski

Konrad WLAZŁO
Agnieszka RONKIEWICZ

Historia

Sławomir CHMURA,
Beata CHMURA

Wiedza o społeczeństwie

Beata CHMURA

Język niemiecki

Elżbieta ŁUKASIEWICZ - CHOJNACKA

Język rosyjski

Elżbieta ŁUKASIEWICZ - CHOJNACKA

Matematyka

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK
Wiesława JÓŹWIAK,
Jolanta JANUSZKIEWICZ,
Szczepan KIELICH

Fizyka i astronomia

Szczepan KIELICH

Chemia

Adam HEKNER

Biologia

Agata OLSZEWSKA

Geografia

Marietta ŻOŁNOWSKA - WĄGROWSKA

Przyroda

Agata OLSZEWSKA

Podstawy przedsiębiorczości

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK

TOP