Nauczyciele i pracownicy szkoły

Właściciel szkoły

Teodozja ZIEMBA

Dyrektor szkoły

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK

Informatyka

Szczepan KIELICH

Język polski

Małgorzata CZOTYRBOK,
Anna SKURA

Język angielski

Blanka KOCHAŃSKA
Janina PAWŁOWSKA

Historia

Sławomir CHMURA,
Paweł SZCZEPANIAK

Wiedza o społeczeństwie

Paweł SZCZEPANIAK

Język niemiecki

Elżbieta ŁUKASIEWICZ - CHOJNACKA

Język rosyjski

Elżbieta ŁUKASIEWICZ - CHOJNACKA

Matematyka

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK
Wiesława JÓŹWIAK,
Jolanta JANUSZKIEWICZ,
Szczepan KIELICH

Fizyka i astronomia

Szczepan KIELICH

Chemia

Adam HEKNER

Biologia

Agata OLSZEWSKA

Geografia

Marietta ŻOŁNOWSKA - WĄGROWSKA

Przyroda

Agata OLSZEWSKA

Historia i społeczeństwo

Sławomir CHMURA

Podstawy przedsiębiorczości

Grażyna KAŹMIERCZAK - JAKUBIAK

Informatyka

Szczepan KIELICH

TOP