Zjazd V SOBOTA 10.11.2018 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 inf SzK

s16

inf SzK

s16

geogr R

s8

geogr R

s8

mat R EP

s7

j.pol

MA s18

j.pol

DM s21

mat R WJ

s11

9.55-11.25 j.pol

DM s7

j.pol

DM s7

przyroda

SzK s21

mat WJ

s12

j.ang MG s11 geogr R

s8

geogr R

s8

j.pol

MA s18

11.35-13.05 fiz SzK

s16

fiz SzK

s16

j.ang MG s21/j.ros EŁC s 19 wos R

SCh s12

j.pol

MA s18

mat R EP

s7

mat WJ

s11

geogr R

s8

13.15-14.45 wos

SCh s21

wos

SCh s21

j.pol

MA s18

przyroda

AH s12

geogr R

s8

mat EP

s7

mat R WJ

s11

j.ang MG s3

/j.niem EŁC s 19

14.55-16.25 j.ros EŁC s 19 j.ros EŁC s 19 j.ros EŁC s 19 j.ros EŁC s 19 j.ros EŁC s 19 j.ang MG s11/j.ros EŁC s 19

 

 

 

 

Zjazd VI SOBOTA 24.11.2018 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 mat  EP

s7

inf SzK

s16

geogr R

s8

geogr R

s8

 

j.pol

MA s18

9.55-11.25 j.ang MG s19

 

j.ang MG s19

 

przyroda

AH s21

 

 

przyroda

SzK s12

mat R EP

s7

j.pol

MA s18

mat R WJ

s11

 

geogr R

s8

11.35-13.05 inf SzK

s16

inf SzK

s16

j.ang MG s21

 

/j.niem EŁC s 19

geogr R

s8

j.pol

MA s18

mat R EP

s7

j.pol

DM s3

mat R WJ

s11

 

13.15-14.45 j.pol

DM s11

j.pol

DM s11

j.pol

MA s18

mat WJ

s12

geogr R

s8

 

j.ang MG s3

/j.niem EŁC s 19

/j.niem EŁC s 19 j.niem EŁC s 19
14.55-16.25 /j.niem EŁC s 19 /j.niem EŁC s 19 j.ang MG s21

/j.niem EŁC s 19

/j.niem EŁC s 19

 

 

 

Zjazd VI NIEDZIELA 25.11.2018 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 hist

SCh s12

hist

SCh s12

j.pol

MA s18

mat WJ

s11

geogr R

s8

geogr

s8

p.przeds

EW s3

9.55-11.25 wos

SCh s21

wos

SCh s21

geogr R

s8

geogr

s8

inf SzK

s16

j.pol

MA s18

p.przeds

EW s3

mat R WJ

s11

11.35-13.05 fiz SzK

s21

fiz SzK

s21

mat EP

s7

 j.pol

DM s12

geogr R

s8

j.ang MG s19 mat R WJ

s11

j.pol

MA s18

13.15-14.45 j.pol

DM s18

j.pol

DM s18

przyroda

AH s12

przyroda

SzK s12

mat R EP

s7

p.przeds

EW s3

 

j.ang MG s21/ j.rosEŁC s 19 geogr R

s8

14.55-16.25 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.ang MG s21

j.rosEŁC s 19

j.rosEŁC s 19

 

Zjazd VII SOBOTA 1.12.2018 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 mat  EP

s7

mat  EP

s7

inf SzK

s16

geogr R

s8

geogr R

s8

 

mat WJ

s11

9.55-11.25 j.ang MG s19

 

j.ang MG s19

 

wos R

SCh s21

 

przyroda

SzK s12

mat R EP

s7

j.pol

MA s18

mat R WJ

s11

 

geogr R

s8

11.35-13.05 wos

SCh s21

wos

SCh s21

j.ang MG s1

 

/j.niem EŁC s 19

geogr R

s8

j.pol

MA s18

mat R EP

s7

j.pol

DM s3

mat R WJ

s11

 

13.15-14.45 j.pol

DM s11

j.pol

DM s11

przyroda

AH s21

 

mat WJ

s12

geogr R

s8

 

/j.niem EŁC s 19 /j.niem EŁC s 19 j.ang MG s3

/j.niem EŁC s 19

14.55-16.25 /j.niem EŁC s 19 /j.niem EŁC s 19 geogr R

s8

 

j.ang MG s21

/j.niem EŁC s 19

/j.niem EŁC s 19

 

 

 

 

Zjazd VII NIEDZIELA 2.12.2018 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 hist

SCh s21

hist

SCh s21

j.pol

MA s18

mat WJ

s11

geogr R

s8

geogr

s8

p.przeds

EW s3

9.55-11.25 mat EP

s7

mat EP

s7

przyroda

AH s12

wos R

SCh s21

 

j.pol

MA s18

p.przeds

EW s3

 

j.pol

DM s1

geogr

s8

11.35-13.05 fiz SzK

s18

fiz SzK

s18

mat EP

s7

 j.pol

DM s12

geogr R

s8

j.ang MG s21 p.przeds

EW s3

mat R WJ

s11

13.15-14.45 j.pol

DM s21

j.pol

DM s21

geogr R

s8

przyroda

SzK s12

mat R EP

s7

j.pol

MA s18

j.ang MG s1/ j.rosEŁC s 19 mat WJ

s11

14.55-16.25 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.ang MG s21/j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19

 

 

Zjazd VIII SOBOTA 15.12.2018 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 inf SzK

s16

inf SzK

s16

geogr R

s8

geogr R

s8

mat R EP

s7

j.pol

MA s18

mat  WJ

s11

 

9.55-11.25 j.ang MG s19

 

j.ang MG s19

 

wos R

SCh s21

 

 

przyroda

SzK s12

j.pol

MA s18

mat R EP

s7

 

j.pol

DM s3

geogr R

s8

11.35-13.05 wos

SCh s21

 

wos

SCh s21

 

j.ang MG s18

/j.niem EŁC s 19

j.pol

DM s12

mat  EP

s7

geogr R

s8

geogr R

s8

mat  WJ

s11

 

13.15-14.45 j.pol

DM s11

j.pol

DM s11

j.pol

MA s18

wos R

SCh s21

 

geogr R

s8

 

/j.niem EŁC s 19 /j.niem EŁC s 19 j.ang MG s3

/j.niem EŁC s 19

14.55-16.25 /j.niem EŁC s 19 /j.niem EŁC s 19 j.ang MG s21

/j.niem EŁC s 19

/j.niem EŁC s 19

 

 

 

 

Zjazd VIII NIEDZIELA 16.12.2018 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

geogr R

s8

geogr

s8

p.przeds

EW s3

9.55-11.25 wos

SCh s21

wos

SCh s21

przyroda

AH s12

mat WJ

s11

j.pol

MA s18

mat R EP

s7

p.przeds

EW s3

geogr

s8

11.35-13.05 hist

SCh s21

hist

SCh s21

mat EP

s7

 j.pol

DM s12

geogr R

s8

j.ang MG s3 mat R WJ

s11

j.pol

MA s18

13.15-14.45 j.pol

DM s11

j.pol

DM s11

geogr R

s8

geogr R

s8

mat R EP

s7

p.przeds

EW s3

j.ang MG s21/ j.rosEŁC s 19 mat R WJ

s11

14.55-16.25 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.ang MG s21/j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19

 

 

 

Zjazd IX SOBOTA 12.01.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

mat R EP

s7

mat RR WJ

s11

 

9.55-11.25 j.ang MG s19

 

j.ang MG s19

 

wos R

SCh s21

 

 

przyroda

SzK s12

mat R EP

s7

 

j.pol

MA s18

j.pol

DM s3

geogr R

s8

11.35-13.05 fiz SzK

s21

fiz SzK

s21

j.ang MG s18

/j.niem EŁC s 19

j.pol

DM s12

mat  EP

s7

geogr R

s8

geogr R

s8

mat  WJ

s11

 

13.15-14.45 j.pol

DM s11

j.pol

DM s11

j.pol

MA s18

wos R

SCh s21

 

geogr R

s8

 

/j.niem EŁC s 19 /j.niem EŁC s 19 j.ang MG s3

/j.niem EŁC s 19

14.55-16.25 /j.niem EŁC s 19 /j.niem EŁC s 19  

 

j.ang MG s21

/j.niem EŁC s 19

/j.niem EŁC s 19

 

 

 

 

 

Zjazd IX NIEDZIELA 13.01.2019 r.
Semestr I P s18 II P s21 III PA s8 III PB s12 IV P s7 V PA V PB s11 VI P s1
8.15-9.45 Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem
9.55-11.25 Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem
11.35-13.05 Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem
13.15-14.45 DM SCh EŁCh MG EP MA WJ EW
14.55-16.25

 

 

 

 

Zjazd X SOBOTA 26.01.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 wos R

SCh s21

 

 

przyroda

SzK s12

geogr R

s8

 

mat  EP

s7

mat R WJ

s11

 

p.przeds

EW s3

9.55-11.25 hist

SCh s21

 

hist

SCh s21

 

przyroda

AH s12

j.pol

DM s18

inf SzK

s16

 

mat R EP

s7

p.przeds

EW s3

geogr R

s8

 

11.35-13.05 fiz SzK

s21

fiz SzK

s21

geogr R

s8

 

geogr R

s8

mat  EP

s7

p.przeds

EW s3

j.pol

DM s18

mat R WJ

s11

 

13.15-14.45 mat  EP

s7

mat  EP

s7

j.ang MG s21/j.rosEŁC s 19 j.ang MG s21/j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 geogr R

s8

 

geogr R

s8

14.55-16.25 j.ang MG s21/j.rosEŁC s 19 j.ang MG s21/j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19 j.rosEŁC s 19

 

 

 

Zjazd X NIEDZIELA 27.01.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 inf SzK

s16

inf SzK

s16

j.pol

MA s18

p.przeds

EW s3

mat WJ

s11

 

 

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 s11

godz 15.00

9.55-11.25 fiz SzK

s21

fiz SzK

s21

geogr R

s8

geogr

s8

j.pol

MA s18

mat R EP

s7

j.pol

DM s11

11.35-13.05 j.pol

DM s21

j.pol

DM s21

geogr R

s8

geogr

s8

inf SzK

s16

 

mat EP

s7

p.przeds

EW s3

13.15-14.45 mat EP

s7

mat EP

s7

przyroda

AH s12

 

przyroda

SzK s18

geogr R

s8

j.ang MG s21/j.niemEŁC s 19 j.ang MG s21/j.niemEŁC s 19
14.55-16.25 j.niemEŁC s 19 j.niemEŁC s 19 j.niemEŁC s 19 j.niemEŁC s 19 j.ang MG s21/j.niemEŁC s 19

 

 

TOP

Drzwi otwarte 2019

26.03.2019 23.05.2019 6.06.2019, w godzinach 11.00-17.00 zapraszamy na DRZWI OTWARTE do naszej szkoły