Zjazd III SOBOTA 9.03.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45     mat EP

 

 

s7

mat EP

 

 

s7

    j.pol

 

 

MA s18

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

9.55-11.25 jang KGs19 jang KGs19 j.pol

 

 

BS s12

j.pol

 

 

BS s12

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

mat R EP

 

 

s7

j.pol

 

 

MA s18

mat R WJ

 

 

s11

11.35-13.05 geogr

 

 

KP s8

geogr

 

 

KP s8

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s12

jang KGs19 mat R  EP

 

 

s7

mat WJ

 

 

s3

 

13.15-14.45 biol

 

 

JD s11

biol

 

 

JD s11

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

jang KGs19 jang KGs19   mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

BS s12

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Zjazd III NIEDZIELA 10.03.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 mat WJ

 

 

s11

mat WJ

 

 

s11

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

  wos

 

 

SCh s21

j.pol

 

 

MA s18

mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

BS s12

9.55-11.25 hist

 

 

SCh s21

hist

 

 

SCh s21

jang KGs19  jang KGs19 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s12

geogr R

 

 

KP s8

mat R EP

 

 

s7

mat R WJ s11
11.35-13.05 jang KGs19 jang KGs19 j.pol

 

 

BS s12

j.pol

 

 

BS s12

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

 

mat R EP

 

 

s7

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

13.15-14.45 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

mat EP

 

 

s7

mat EP

 

 

s7

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

  jang KGs19 jang KGs19
14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

Zjazd IV SOBOTA 23.03.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 mat WJ

 

 

s3

mat WJ

 

 

s3

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

mat EP

 

 

s7

wos

 

 

SCh s21

j.pol

 

 

MA s18

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

9.55-11.25 biol

 

 

JD s11

biol

 

 

JD s11

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

mat R EP

 

 

s7

j.pol

 

 

MA s18

mat R WJ

 

 

s3

11.35-13.05 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

mat EP

 

 

s7

mat EP

 

 

s7

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

geogr R

 

 

KP s8

jang KGs12

 

 

j ros s19

jang KGs12

 

 

j ros s19

13.15-14.45 j ros s 19

 

 

 

jang KGs21

 

 

j ros s 19

jang KGs21

 

 

j ros s19

j ros s 19

 

 

 

mat R  EP

 

 

s7

mat WJ

 

 

s11

 

14.55-16.25  

 

 

j niem EŁCh s 19

 

                     

 

 

Zjazd IV NIEDZIELA 24.03.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 mat WJ

 

 

s11

mat WJ

 

 

s11

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

  mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

BS s12

9.55-11.25 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

wos

 

 

SCh s21

j.pol

 

 

BS s3

jang KGs19 matR  EP

 

 

s7

mat R WJ s11
11.35-13.05 jang KG s19

 

 

 

jang KG s19

 

 

 

mat EP

 

 

s7

mat EP

 

 

s7

wos R

 

 

SCh s21

 

wos R

 

 

SCh s21

geogr R

 

 

KP s8

j.pol

 

 

MA s18

mat WJ

 

 

s11

13.15-14.45     jang KGs19 jang KGs19 j.pol

 

 

MA s18

mat WJ

 

 

s11

mat R EP

 

 

s7

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

Zjazd V SOBOTA 6.04.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 hist

 

 

SCh s21

hist

 

 

SCh s21

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

  mat WJ

 

 

s3

j.pol

 

 

MA s18

mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

BS s12

9.55-11.25 biol

 

 

JD s11

biol

 

 

JD s11

j.pol

 

 

BS s12

j.pol

 

 

BS s12

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

MA s18

mat R WJ

 

 

s3

11.35-13.05 mat WJ

 

 

s11

 

mat WJ

 

 

s11

 

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s8

mat R  EP

 

 

s7

jang KGs12

 

 

j ros s19

jang KGs12

 

 

j ros s19

13.15-14.45 j ros s 19

 

 

 

jang KGs21

 

 

j ros s 19

jang KGs21

 

 

j ros s19

j ros s 19

 

 

 

mat R  EP

 

 

s7

mat WJ

 

 

s11

 

14.55-16.25  

 

 

j niem EŁCh s 19

 

 

 

 

 

Zjazd V NIEDZIELA 7.04.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45     wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

mat R EP

 

 

s3

egz sem

 

 

s7

MA

egz sem

 

 

s11

WJ

9.55-11.25 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

mat  EP

 

 

s3

j.pol

 

 

BS s21

jang KGs19 egz sem

 

 

s7

SCh

egz sem

 

 

s11

WJ

11.35-13.05 jang KG s19

 

 

 

jang KG s19

 

 

 

j.pol

 

 

BS s18

j.pol

 

 

BS s18

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

 

geogr R

 

 

KP s8

egz sem

 

 

s7

MA

egz sem

 

 

s11

WJ

13.15-14.45 geogr

 

 

KP s8

geogr

 

 

KP s8

jang KGs19 jang KGs19 j.pol

 

 

MA s18

       
14.55-16.25                  

 

 

 

 

Zjazd VI SOBOTA 27.04.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

 

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

    mat EP

 

 

s7

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

9.55-11.25 biol

 

 

JD s11

biol

 

 

JD s11

j.pol

 

 

BS s21

j.pol

 

 

BS s21

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

j.pol

 

 

MA s18

mat R  EP

 

 

s7

mat R WJ

 

 

s3

11.35-13.05 mat WJ

 

 

s11

mat WJ

 

 

s11

 

mat EP

 

 

s7

mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s21

geogr R

 

 

KP s8

jang KGs12

 

 

j ros s19

jang KGs12

 

 

j ros s19

13.15-14.45 j ros s 19

 

 

 

jang KGs21

 

 

j ros s 19

jang KGs21

 

 

j ros s19

j ros s 19

 

 

 

j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s11

14.55-16.25  

 

 

j niem EŁCh s 19

 

 

 

 

 

Zjazd VI NIEDZIELA 28.04.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 mat WJ

 

 

s11

mat WJ

 

 

s11

geogr

 

 

KP s8

geogr

 

 

KP s8

j.pol

 

 

MA s18

wos

 

 

SCh s21

  mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

BS s12

9.55-11.25 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s12

j.pol

 

 

BS s12

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

 

geogr R

 

 

KP s8

matR  EP

 

 

s7

mat R WJ s11
11.35-13.05 geogr

 

 

KP s8

geogr

 

 

KP s8

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

mat EP

 

 

s7

j.pol

 

 

BS s12

jang KGs19 j.pol

 

 

MA s18

mat WJ

 

 

s11

13.15-14.45     mat  EP

 

 

s7

mat  EP

 

 

s7

jang KGs19 jang KGs19 j.pol

 

 

MA s18

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

14.55-16.25  

 

 

 

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 

 

 

 

 

 

Zjazd VII SOBOTA 11.05.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P
8.15-9.45 geogr

 

 

KP s8

 

geogr

 

 

KP s8

 

j.pol

 

 

BS s21

j.pol

 

 

BS s21

mat R EP

 

 

s7

   
9.55-11.25 biol

 

 

JD s11

biol

 

 

JD s11

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

wos

 

 

SCh s21

j.pol

 

 

BS s18

mat EP

 

 

s7

 

11.35-13.05 hist

 

 

SCh s21

hist

 

 

SCh s21

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

jang KGs18

 

 

j ros s19

13.15-14.45 j ros s 19

 

 

 

jang KGs18

 

 

j ros s 19

jang KGs18

 

 

j ros s19

geogr R

 

 

KP s8

 

14.55-16.25  

 

 

j niem EŁCh s 19

 

 

 

 

Zjazd VII NIEDZIELA 12.05.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P
8.15-9.45     geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

wos

 

 

SCh s21

j.pol

 

 

BS s18

mat EP

 

 

s7

 

9.55-11.25 hist

 

 

SCh s21

hist

 

 

SCh s21

j.pol

 

 

BS s18

 

j.pol

 

 

BS s18

 

mat EP

 

 

s7

 

mat WJ

 

 

s11

geogr R

 

 

KP s8

11.35-13.05 mat WJ

 

 

s11

mat WJ

 

 

s11

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

 

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

mat R EP

 

 

s7

13.15-14.45 geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

         
14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd VIII SOBOTA 25.05.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P
8.15-9.45 hist

 

 

SCh s21

hist

 

 

SCh s21

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

mat EP

 

 

s7

  geogr R

 

 

KP s8

 

9.55-11.25 biol

 

 

JD s11

biol

 

 

JD s11

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

j.pol

 

 

MA s18

wos

 

 

SCh s21

mat EP

 

 

s7

 

11.35-13.05 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

jang KGs12

 

 

j ros s19

13.15-14.45 j ros s 19

 

 

 

jang KGs21

 

 

j ros s 19

jang KGs21

 

 

j ros s19

j.pol

 

 

MA s18

14.55-16.25  

 

 

j niem EŁCh s 19

 

 

 

 

Zjazd VIII NIEDZIELA 26.05.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P
8.15-9.45 geogr

 

 

KP s8

geogr

 

 

KP s8

jang KGs19 jang KG19 wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

 

mat EP

 

 

s7

 

9.55-11.25 jang KG s19

 

 

 

jang KG s19

 

 

 

mat EP

 

 

s7

 

mat EP

 

 

s7

 

j.pol

 

 

MA s18

wos

 

 

SCh s21

 

geogr R

 

 

KP s8

11.35-13.05 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

 

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

mat R EP

 

 

s7

13.15-14.45     geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

    j.pol

 

 

MA s18

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

Zjazd IX SOBOTA 1.06.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P
8.15-9.45 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

mat EP

 

 

s7

mat WJ

 

 

s3

geogr R

 

 

KP s8

 

9.55-11.25 mat WJ

 

 

s11

mat WJ

 

 

s11

jang KGs12

 

 

j ros s19

jang KGs12

 

 

j ros s19

j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s21

mat R EP

 

 

s7

 

11.35-13.05 biol

 

 

JD s11

biol

 

 

JD s11

j.pol

 

 

BS s21

j.pol

 

 

BS s21

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

j.pol

 

 

MA s18

13.15-14.45 j ros s 19

 

 

 

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

jang KGs21

 

 

j ros s 19

jang KGs21

 

 

j ros s19

j ros s19
14.55-16.25  

 

 

j niem EŁCh s 19

 

                 

 

 

 

 

 

Zjazd IX NIEDZIELA 2.06.2019 r.
Semestr I P s11 II P s11 III PA s12 III PB s12 IV P As21 IV PB s18 V P s7
8.15-9.45 Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem
9.55-11.25 Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem
11.35-13.05 Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem Egzamin sem
13.15-14.45 WJ WJ SCh SCh EŁCh BS EP

 

 

 

 

 

Zjazd X SOBOTA 15.06.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P
8.15-9.45 geogr

 

 

KP s8

 

geogr

 

 

KP s8

 

j.pol

 

 

BS s11

j.pol

 

 

BS s11

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

mat EP

 

 

s7

 

9.55-11.25 hist

 

 

SCh s21

hist

 

 

SCh s21

mat EP

 

 

s7

 

mat EP

 

 

s7

 

j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

BS s11

geogr R

 

 

KP s8

 

11.35-13.05 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

geogr R

 

 

KP s8

 

geogr R

 

 

KP s8

 

jang KGs21

 

 

j ros s19

13.15-14.45 jang KGs21

 

 

j ros s 19

przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

j ros s19 j ros s19 j.pol

 

 

MA s18

14.55-16.25  

 

 

j niem EŁCh s 19

 

                 

 

 

 

 

Zjazd X NIEDZIELA 16.06.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV PA IV PB V P
8.15-9.45 mat WJ

 

 

s11

mat WJ

 

 

s11

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

  j.pol

 

 

BS s21

 
9.55-11.25 geogr

 

 

KP s8

geogr

 

 

KP s8

j.pol

 

 

BS s21

 

j.pol

 

 

BS s21

 

mat EP

 

 

s7

 

mat WJ

 

 

s11

j.pol

 

 

MA s18

11.35-13.05 j.pol

 

 

MA s18

j.pol

 

 

MA s18

wos R

 

 

SCh s21

wos R

 

 

SCh s21

 

geogr R

 

 

KP s8

geogr R

 

 

KP s8

mat R EP

 

 

s7

13.15-14.45     przyroda

 

 

JD s11

 

przyroda

 

 

JD s11

 

j.pol

 

 

MA s18

wos R

 

 

SCh s21

geogr R

 

 

KP s8

14.55-16.25  

 

 

 

 

TOP

Drzwi otwarte 2019

26.03.2019 23.05.2019 6.06.2019, w godzinach 11.00-17.00 zapraszamy na DRZWI OTWARTE do naszej szkoły