Dodatkowy termin egzaminów 24 czerwca 2017 r godz. 9.00

Poprawkowy termin egzaminów 26 sierpnia 2017 r godz. 9.00

Rada Pedagogiczna 10 czerwca 2017 r godz. 9.00

 

TOP
07 luty 2017r. Ostateczny termin opłat za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy będą podchodzić do egzaminu po raz trzeci. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.