Zjazd III SOBOTA 29.02.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 mat WJ

s11

geogr R

BB s8

wosR

BH s12

wos R

SCh s21

j.pol

MA s18

 

j.pol

BS s7

 

9.55-11.25 hist BH s 12 hist BH s12 geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

mat WJ

s11

j.pol

BS s7

jang WSz s3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

11.35-13.05 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

jang WSz s3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

jang ARs7

j ros EŁCHs19

geogr R

BB s8

wos R

SCh s21

wos R

SCh s21

13.15-14.45 mat GKJ s 12 mat GKJ s 12 j.pol

MA s18

wosR

BH s21

geogr R

BB s8

jang ARs7

j ros EŁCHs19

informatyka

SzK s 16

 

mat WJ

s11

14.55-16.25 jang ARs18

 

jang ARs18

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

informatyka

SzK s 16

 

 

 

 

Zjazd III NIEDZIELA 1.03.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 j.pol

MA s18

 

j.pol

MA s18

 

mat WJ

s3

przyroda

JD s11

j.pol

BS s7

 

geogr R

BB s8

wos R

SCh s21

wos R

SCh s21

9.55-11.25 mat GKJ s 12 mat GKJ s 12 wos

BH s3

geogr R

BB s8

przyroda

JD s11

wos R

SCh s21

 

j.pol

MA s18

j.pol

BS s7

 

11.35-13.05 biol

JD s11

biol

JD s11

j.pol

MA s18

wos R

BH s1

mat WJ

s3

mat EP

s7

geogr R

BB s8

geogr R

BB s8

13.15-14.45 geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

 

wos R

BH s3

mat EP

s7

mat WJ

s11

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd IV SOBOTA 14.03.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

wos R

SCh s21

przyroda

JD s11

j.pol

BS s3

mat EP

s7

geogr R

BB s8

geogr R

BB s8

9.55-11.25 wos

SCh s21

wos

SCh s21

geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

przyroda

JD s11

 

jang ARs12

j ros EŁCHs19

mat EP

s7

mat WJ

s3

11.35-13.05 jang ARs12

 

jang ARs12

 

j.pol

MA s18

geogr R

BB s8

mat WJ

s11

 

j.pol

BS s7

jang WSz s3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

13.15-14.45 jang WSz s3

j ros EŁCHs19

jang MGs18

j ros EŁCHs19

jang ARs12

j ros EŁCHs19

geogr R

BB s8

informatyka

SzK s 16

 

 j.pol

BS s7

14.55-16.25  

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

informatyka

SzK s 16

 

 

 

 

 

 

Zjazd IV NIEDZIELA 15.03.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 hist BH s 12 hist BH s 12 j.pol

MA s18

geogr R

BB s8

przyroda

JD s11

j.pol

BS s3

wos R

SCh s21

wos R

SCh s21

9.55-11.25 mat GKJ s 12 mat GKJ s 12 wos

BH s7

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

wos R

SCh s21

 

j.pol

MA s18

j.pol

BS s3

11.35-13.05 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

wos R

SCh s21

mat WJ

s11

 

wos R

BH s12

mat EP

s7

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

13.15-14.45 geogr R

BB s8

wos R

BH s12

j.pol

BS s3

mat EP

s7

mat WJ

s11

 

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd V SOBOTA 28.03.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 geogr R

BB s8

przyroda

JD s11

 

j.pol

BS s21

j.pol

MA s18

 

mat WJ

s3

9.55-11.25 przyroda

JD s11

biol

JD s11

j.pol

MA s18

 

mat WJ

s3

geogr R

BB s8

jang ARs12

j ros EŁCHs19

mat   EP

s7

j.pol

BS s21

11.35-13.05 jang ARs12

 

jang ARs12

 

wos R

SCh s21

j.pol

MA s18

 

przyroda

JD s11

 

j.pol

BS s1

jang WSz s7

j ros EŁCHs19

jang MGs3

j ros EŁCHs19

13.15-14.45 j.pol

MA s18

 

j.pol

MA s18

 

jang WSz s7

j ros EŁCHs19

jang MGs3

j ros EŁCHs19

 

jang ARs12

j ros EŁCHs19

wos R

SCh s21

geogr R

BB s8

informatyka

SzK s 16

 

 

14.55-16.25 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19 informatyka

SzK s 16

j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

Zjazd V NIEDZIELA 29.03.2020 r.      
Semestr I p II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB VI matura
8.15-9.45 wos R

SCh s21

wos R

BH s11

geogr R

BB s8

j.pol

BS s18

Egz sem s  7

EŁCh

Egz sem

s 18

WJ

Egz sem

s 12

MA

9.55-11.25 biol

JD s11

biol

JD s11

mat WJ

s3

geogr R

BB s8

j.pol

BS s1

wos R

SCh s21

Egz sem s 7

EŁCh

 

Egz sem

s 18

BH

Egz sem

MA

s 12

11.35-13.05 mat GKJ s 21 mat GKJ s 21 j.pol

MA s21

mat WJ

s3

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

Egz sem s 7

EŁCh

Egz sem

s 18

BS

Egz sem

s 12

SCh

13.15-14.45 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

geogr R

BB s8

przyroda

JD s11

mat WJ

s3

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna    8.04.2020     godz 17.00

 

 

 

 

 

 

Zjazd VI SOBOTA 18.04.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 j.pol

MA s18

 

j.pol

MA s18

 

jang WSz s3

j ros EŁCHs19

jang MGs11

j ros EŁCHs19

jang ARs12

j ros EŁCHs19

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

 

9.55-11.25 jang ARs19

 

jang ARs19

 

wos R

SCh s21

 

j.pol

MA s18

 

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

jang WSzs3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

 

11.35-13.05 wos

SCh s21

 

wos

SCh s21

 

j.pol

MA s18

 

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

 

jang ARs12

j ros EŁCHs19

mat   EP

s7

 

j.pol

BS s3

 

13.15-14.45 geogr R

BB s8

j.pol

BS s3

 

mat   EP

s7

 

wos

SCh s21

 

infor

SzK s 16

14.55-16.25 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

infor

SzK s 16

j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

Zjazd VI NIEDZIELA 19.04.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P VI PA VI PB
8.15-9.45 wos

SCh s21

wos

SCh s21

geogr R

BB s8

 

wos R

BH s12

 

j.pol

BS s3

 

mat EP

s7

j.pol

MA s18

mat WJ

s11

9.55-11.25 hist BH s 12 hist BH s 12 mat WJ

s11

j.pol

MA s18

geogr R

BB s8

wos R

SCh s21

 

mat EP

s7

j.pol

BS s3

 

11.35-13.05 mat GKJ s 12 mat GKJ s 12 j.pol

MA s18

przyroda

JD s11

wos R

BH s3

geogr R

BB s8

 

wos R

SCh s21

 

wos R

SCh s21

 

13.15-14.45 wos R

SCh s21

geogr R

BB s8

przyroda

JD s11

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły
14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd VII SOBOTA 9.05.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 biol

JD s11

biol

JD s11

geogr R

BB s8

wos R

BH s18

j.pol

BS s3

 

9.55-11.25 jang ARs19

 

jang ARs19

 

wos

BH s18

geogr R

BB s8

przyroda

JD s11

j.pol

BS s3

 

11.35-13.05 mat GKJ s 12

 

mat GKJ s 12

 

wos R

SCh s21

 

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

jang ARs18

j ros EŁCHs19

13.15-14.45 wos

SCh s21

 

wos

SCh s21

 

jang WSz s3

j ros EŁCHs19

jang MGs11

j ros EŁCHs19

 

jang ARs12

j ros EŁCHs19

 

geogr R

BB s8

14.55-16.25 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

Zjazd VII NIEDZIELA 10.05.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 biol

JD s11

biol

JD s11

wos

BH s21

geogr R

BB s8

mat WJ

s3

9.55-11.25 hist BH s 12 hist BH s 12 geogr R

BB s8

mat WJ

s3

przyroda

JD s11

wos R

SCh s21

 

11.35-13.05 wos

SCh s21

 

wos

SCh s21

 

mat WJ

s11

wos R

BH s18

j.pol

BS s3

 

geogr R

BB s8

13.15-14.45 wos R

SCh s21

 

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

j.pol

BS s3

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd VIII SOBOTA 23.05.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 hist BH s 12 hist BH s 12 mat WJ

s11

j.pol

BS s3

geogr R

BB s8

9.55-11.25 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

wos R

BH s12

j.pol

BS s3

11.35-13.05 mat GKJ s 12

 

mat GKJ s 12

 

geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

 

przyroda

JD s11

mat EP

s7

13.15-14.45 j.pol

MA s18

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd VIII NIEDZIELA 24.05.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 geogr R

BB s8

mat WJ

s3

przyroda

JD s11

j.pol

BS s21

9.55-11.25 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

mat WJ

s3

przyroda

JD s11

j.pol

BS s21

 

geogr R

BB s8

11.35-13.05 hist BH s 21 hist BH s 21 j.pol

MA s18

geogr R

BB s8

mat WJ

s11

mat EP

s7

13.15-14.45 mat GKJ s 12

 

mat GKJ s 12

 

wos

BH s21

j.pol

MA s18

 

geogr R

BB s8

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd IX SOBOTA 6.06.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

wos R

SCh s21

 

mat WJ

s11

9.55-11.25 jang ARs19

 

jang ARs19

 

j.pol

MA s18

 

geogr R

BB s8

mat WJ

s11

wos R

SCh s21

 

11.35-13.05 mat GKJ s 12

 

mat GKJ s 12

 

mat WJ

s11

j.pol

MA s18

 

geogr R

BB s8

jang ARs21

j ros EŁCHs19

13.15-14.45 jang WSz s3

j ros EŁCHs19

jang MGs11

j ros EŁCHs19

 

jang ARs12

j ros EŁCHs19

 

geogr R

BB s8

14.55-16.25 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

 

 

Zjazd IX NIEDZIELA 7.06.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

9.55-11.25 Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

11.35-13.05 Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

13.15-14.45
14.55-16.25 AR

S 7

MA

S 18

WJ

S 11

BB

S 8

MG

S 12

BH

S 21

 

Rada Pedagogiczna    14.06.2020     godz 11.00

 

 

 

 

Zjazd X SOBOTA  20.06.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 hist BH s 21 hist BH s 21 geogr R

BB s8

przyroda

JD s11

9.55-11.25 j.pol

MA s18

 

j.pol

MA s18

 

wos R

SCh s21

 

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

jang ARs12

j ros EŁCHs19

11.35-13.05 jang ARs19

 

jang ARs19

 

geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

 

wos R

BH s11

wos R

SCh s21

 

13.15-14.45 jang WSzs3

j ros EŁCHs19

jang MGs7

j ros EŁCHs19

jang ARs12

j ros EŁCHs19

geogr R

BB s8

14.55-16.25 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

 

 

Zjazd X NIEDZIELA 21.06.2020 r.
Semestr I P II P III P IV PA IV PB V P
8.15-9.45 wos

SCh s21

wos

SCh s21

j.pol

MA s18

 

mat WJ

s3

przyroda

JD s11

geogr R

BB s8

 

9.55-11.25 j.pol

MA s18

j.pol

MA s18

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

j.pol

BS s3

wos R

SCh s21

11.35-13.05 mat GKJ s 12 mat GKJ s 12 geogr R

BB s8

 

przyroda

JD s11

wos R

BH s21

j.pol

BS s3

13.15-14.45 biol

JD s11

biol

JD s11

wos R

BH s21

geogr R

BB s8

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP