Zjazd IV SOBOTA 19.10.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45   j.pol

MA s18

 

chem AH

s12

 

j.pol

BS s8

jang ARs11

j ros EŁCHs19

wos R

SCh s21

wos R

SCh s21

mat EP

s7

9.55-11.25 chem AH

s12

 

jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

jang ARs11

j ros EŁCHs19

wos R

SCh s21

j.pol

MA s18

 

j.pol

BS s8

 

mat R EP

s7

11.35-13.05 hist BH s 21 hist BH s 21 j.pol

MA s18

chem AH

s12

 

j.pol

BS s8

jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

jang ARs11

j ros EŁCHs19

13.15-14.45 jang ARs11

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

14.55-16.25                

 

 

 

 

 

Zjazd IV NIEDZIELA 20.10.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

 

inf SzK s16     geogr R

BB s8

wos R

SCh s21

wos R

SCh s21

 
9.55-11.25 fiz SzK s12 fiz SzK s12 geogr R

BB s8

j.pol

BS s11

 

wos R

SCh s21

 

p.przed KZ s1 p.przed KZ s1 j.pol

MA s18

 

11.35-13.05 inf SzK s16 j.pol

MA s18

wos R

BH s11

chem AH

s12

 

j.pol

BS s3

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

p.przed KZ s1
13.15-14.45 chem AH

s12

 

chem AH

s12

 

j.pol

MA s18

 

wos R

BH s11

      geogr R

BB s8

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd V SOBOTA 2.11.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

mat WJ

s11

 

  geogr R

BB s8

 

j.pol

BS s7

   

 

 

 

 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

 

9.55-11.25 mat GKJ s 12 j.pol

MA s18

mat WJ

s11

 

j.pol

BS s7

wos R

SCh s20

 

geogr R

BB s8

geogr R

BB s8

11.35-13.05 chem AH

s12

 

chem AH

s12

 

j.pol

MA s18

mat WJ

s11

 

geogr R

BB s8

wos R

SCh s20

wos R

SCh s20

13.15-14.45     geogr R

BB s8

chem AH

s12

 

  j.pol

MA s18

mat WJ

s11

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

Zjazd V NIEDZIELA 3.11.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 hist BH s 7 hist BH s 7 j.pol

MA s18

mat WJ

s11

 

  wos R

SCh s20

wos R

SCh s20

geogr R

BB s8

9.55-11.25 fiz SzK s11 fiz SzK s11 wos R

BH s12

geogr R

BB s8

wos R

SCh s20

 

p.przed KZ s7 p.przed KZ s7 j.pol

MA s18

11.35-13.05 j.pol

MA s18

inf SzK s16 mat WJ

s11

 

wos R

BH s12

j.pol

BS s3

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

p.przed KZ s7
13.15-14.45 inf SzK s16     j.pol

BS s3

 

geogr R

BB s8

  mat WJ

s11

 

 
14.55-16.25  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd VI SOBOTA 16.11.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 jang ARs19

 

j.pol

MA s18

 

wos R

BH s20

chem AH

s12

 

  mat EP

s7

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

9.55-11.25 fiz SzK s12 fiz SzK s12 mat WJ

s11

geogr R

BB s8

jang ARs3

j ros EŁCHs19

j.pol

MA s18

 

j.pol

BS s20

mat R EP

s7

11.35-13.05 mat GKJ s 12 inf SzK s16 j.pol

MA s18

 

j.pol

BS s20

geogr R

BB s8

jang ADs1

j ros EŁCHs19

jang MGs3

j ros EŁCHs19

jang ARs11

j ros EŁCHs19

13.15-14.45 inf SzK s16 jang ADs21

j ros EŁCHs19

jang MGs3

j ros EŁCHs19

 

jang ARs11

j ros EŁCHs19

j.pol

BS s7

 

geogr R

BB s8

geogr R

BB s8

 

 
14.55-16.25   j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd VI NIEDZIELA 17.11.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

inf SzK s16 wos R

BH s20

chem AH

s12

 

    mat WJ

s11

geogr R

BB s8

9.55-11.25 mat GKJ s 12 mat WJ

s11

geogr R

BB s8

wos R

BH s20

j.pol

BS s1

p.przed KZ s7 p.przed KZ s7 j.pol

MA s18

11.35-13.05 inf SzK s16 j.pol

MA s18

mat WJ

s11

j.pol

BS s1

 

mat EP

s7

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

p.przed KZ s3
13.15-14.45 fiz SzK s20 fiz SzK s20 chem AH

s12

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

j.pol

BS s1

mat EP

s7

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Zjazd VII SOBOTA 30.11.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 jang ARs19

 

j.pol

MA s18

 

  wos R

BH s12

 

j.pol

BS s1

 

  mat WJ

s11

geogr R

BB s8

9.55-11.25 j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

wos R

BH s12

 

geogr R

BB s8

jang ARs3

j ros EŁCHs19

wos R

SCh s20

wos R

SCh s20

mat R EP

s7

 

11.35-13.05 mat GKJ s 12 jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs20

j ros EŁCHs19

jang ARs11

j ros EŁCHs19

geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

 

j.pol

BS s1

 

mat EP

s7

13.15-14.45 hist BH s 12 hist BH s 12 geogr R

BB s8

mat WJ

s11

wos R

SCh s20

 

jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

jang ARs7

j ros EŁCHs19

14.55-16.25   j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

 

 

Zjazd VII NIEDZIELA 1.12.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 hist BH s 11 hist BH s 11 chem AH

s12

 

  geogr R

BB s8

wos R

SCh s20

wos R

SCh s20

mat R EP

s7

9.55-11.25 fiz SzK s12 fiz SzK s12 wos R

BH s11

geogr R

BB s8

wos R

SCh s20

 

mat EP

s7

j.pol

BS s3

 

j.pol

MA s18

 

11.35-13.05 mat GKJ s 12 inf SzK s16 j.pol

MA s18

wos R

BH s11

j.pol

BS s3

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

p.przed KZ s20
13.15-14.45 inf SzK s16 j.pol

MA s18

  chem AH

s12

  p.przed KZ s20 p.przed KZ s20 geogr R

BB s8

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd VIII SOBOTA 14.12.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

    jang ARs12

j ros EŁCHs19

mat EP

s7

  geogr R

BB s8

9.55-11.25 chem AH

s12

 

chem AH

s12

 

geogr R

BB s8

mat WJ

s11

mat EP

s7

jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

jang ARs20

j ros EŁCHs19

11.35-13.05 mat GKJ s 12 jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs11

j ros EŁCHs19

 

jang ARs20

j ros EŁCHs19

 

geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

 

j.pol

BS s1

 

mat EP

s7

13.15-14.45 jang ARs19

 

j.pol

MA s18

 

chem AH

s12

 

geogr R

BB s8

j.pol

BS s3

 

  mat WJ

s11

 

mat R EP

s7

14.55-16.25   j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

 

Zjazd VIII NIEDZIELA 15.12.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 hist BH s 12 hist BH s 12 j.pol

MA s18

 

  j.pol

BS s11

wos R

SCh s20

wos R

SCh s20

geogr R

BB s8

9.55-11.25 fiz SzK s12 fiz SzK s12 geogr R

BB s8

wos R

BH s11

wos R

SCh s20

 

mat EP

s7

j.pol

BS s11

 

j.pol

MA s18

 

11.35-13.05 inf SzK s16 j.pol

MA s18

wos R

BH s11

j.pol

BS s1

 

mat EP

s7

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

p.przed KZ s20
13.15-14.45 j.pol

MA s18

inf SzK s16   geogr R

BB s8

  p.przed KZ s20 p.przed KZ s20 mat EP

s7

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd IX SOBOTA 4.01.2020 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 jang ARs12

 

  j.pol

MA s18

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

mat EP

s7

j.pol

BS s20

 

p.przed KZ s3
9.55-11.25 mat GKJ s 12 j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

jang ARs20

j ros EŁCHs19

p.przed KZ s3 p.przed KZ s3 mat R EP

s7

 

11.35-13.05 chem AH

s12

 

jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs16

j ros EŁCHs19

jang ARs20

j ros EŁCHs19

j.pol

BS s1

 

j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

13.15-14.45 j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

  mat EP

s7

jang ADs8

j ros EŁCHs19

jang MGs7

j ros EŁCHs19

jang ARs12

j ros EŁCHs19

14.55-16.25   j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

j.pol

MA s18

 

 

 

 

 

 

Zjazd IX NIEDZIELA 5.01.2020 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

9.55-11.25 Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

11.35-13.05 Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

Egzamin

semestr

13.15-14.45                
14.55-16.25 MA

WJ

BB

MG BH

EŁCh BS

EP

 

Rada Pedagogiczna 8.01.2020 godz 17.00

 

 

 

 

Zjazd X SOBOTA 11.01.2019 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 hist BH s 20 hist BH s 20 j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

jang ARs12

j ros EŁCHs19

  j.pol

BS s12

 

geogr R

BB s8

9.55-11.25 j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

geogr R

BB s8

wos R

BH s20

j.pol

BS s7

 

jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs1

j ros EŁCHs19

jang ARs12

j ros EŁCHs19

11.35-13.05 mat GKJ s 12 jang ADs3

j ros EŁCHs19

jang MGs20

j ros EŁCHs19

jang ARs1

j ros EŁCHs19

geogr R

BB s8

j.pol

MA s18

 

mat WJ

s11

mat EP

s7

13.15-14.45 jang ARs19

 

j.pol

MA s18

 

wos R

BH s20

    geogr R

BB s8

geogr R

BB s8

matR EP

s7

14.55-16.25   j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19 j.niem EŁCH s19

 

j.niem EŁCH s19

 

 

 

 

 

 

Zjazd X NIEDZIELA 12.01.2020 r.
Semestr I P II P III PA III PB IV P V PA V PB VI P
8.15-9.45 j.pol

MA s18

 

chem AH

s12

wos R

BH s11

geogr R

BB s8

 

j.pol

BS s1

mat EP

s7

 

   

 

 

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły godz 13.00

 

 

9.55-11.25 mat GKJ s 12 inf SzK s16 geogr R

BB s8

wos R

BH s11

mat EP

s7

j.pol

MA s18

j.pol

BS s1

 

11.35-13.05 inf SzK s16 j.pol

MA s18

chem AH

s12

j.pol

BS s1

 

wos R

SCh s20

 

geogr R

BB s8

 

geogr R

BB s8

13.15-14.45 fiz SzK s12 fiz SzK s12     geogr R

BB s8

wos R

SCh s20

wos R

SCh s20

14.55-16.25  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

TOP