Zapraszamy do klasy dwujęzycznej (z wykładowym językiem angielskim) o specjalizacji brytyjskiej z północnoamerykańską.

Jeśli pragniesz opanować język, bez którego we współczesnym, zglobalizowanym świecie trudno się obyć, który jest kluczem do wszelkiego rodzaju kontaktów międzynarodowych, to z przyjemnością prezentujemy Ci nowość w naszej ofercie - klasę z wykładowym językiem angielskim zorientowaną na kulturę krajów anglojęzycznych, w szczególności USA oraz Wielkiej Brytanii.

Zamierzonym efektem kształcenia w tej klasie jest rozwinięcie kompetencji językowych u uczniów na poziomie zaawansowanym, pozwalających na płynne porozumiewanie się w języku angielskim oraz zdanie egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym.

Cykl kształcenia w klasie z wykładowym językiem angielskim o specjalizacji brytyjskiej z północnoamerykańską trwa 4 lata i obejmuje intensywną naukę języka angielskiego w wymiarze aż 6 godzin tygodniowo. Ponadto, oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzonych w języku polskim, przewidziano dodatkowo: współczesną historię świata oraz geografię z elementami kultury (ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz Wielkiej Brytanii, a także ich wzajemnych relacji). Przedmioty te wykładane są wyłącznie w języku angielskim.

Zajęcia prowadzą wybitni filologowie - znawcy angielskiego obszaru językowego, wyspecjalizowani w kulturze danego regionu, tj. USA lub Wielkiej Brytanii, a także native speakerzy.

Matura dwujęzyczna, która stanowi zwieńczenie edukacji w tej klasie, umożliwia ubieganie się o bezpośrednie przyjęcie na uniwersytety w krajach anglojęzycznych, bez konieczność jakiegokolwiek dodatkowego potwierdzenia znajomości języka. Natomiast w przypadku polskich uniwersytetów taka matura daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia.

W dobie ogromnej popularności i szerokich zastosowań języka angielskiego, nie wystarczy jedynie znać go pobieżnie - od adeptów języka angielskiego oczekuje się wysokiej precyzji w wysławianiu się i umiejętności prowadzenia konwersacji na każdy temat. Klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim o specjalizacji brytyjskiej z północnoamerykańską wychodzi temu wyzwaniu naprzeciw.

Co jeszcze gwarantujemy?

 • Konsultacje dla chętnych, które mają charakter indywidualny. W czasie konsultacji nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące przerabianego materiału.
 • Cyklicznie odbywające się konwersacje z native speakerami.
 • Drugi język obcy spośród: niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski.
 • Dla uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki z języka angielskiego przygotowaliśmy stypendia LO-GKJ, tj. wyjazd na intensywny kurs języka angielskiego do jednego z krajów anglojęzycznych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen z języka angielskiego z klasy pierwszej oraz drugiej.
 • Wyboru przedmiotów realizowanych w tzw. rozszerzeniu każdy z uczniów dokonuje według własnych zainteresowań.
 • W naszej bibliotece posiadamy dział anglojęzyczny (podręczniki, słowniki, literatura po angielsku odpowiadająca poszczególnym poziomom zaawansowania językowego). Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub wypożyczać konkretne woluminy do domu.

Rekrutacja:

Rekrutacja trwa. Odbywa się na podstawie oceny z języka angielskiego uzyskanej na półrocze klasy ósmej i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona na początku czerwca. W celu umówienia konkretnego terminu, prosimy o kontakt z sekretariatem.

Uwaga: Osoby, które otrzymały ocenę niższą niż dobry na półrocze klasy ósmej, zostaną poproszone o przystąpienie do testu językowego. Termin ustalany jest indywidualnie.

 1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
  • Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous
  • Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to
  Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, wyrażenie goingto oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości
  2. Mowa zależna (reported speech)
 2. Strona bierna (passive voice)
 3. Rzeczownik: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga regularna i nieregularna, przedimki: a(n), the, zero
 4. Czasownik: czasowniki złożone (phrasal verbs), czasowniki modalne w teraźniejszości (can, can’t, could, should, shouldn’t, have to, must, don’t have to, mustn’t , need, may, might)
  6. Przymiotnik: stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy, stopień równy w porównaniach as … as, stopień równy przymiotnika z too, enough, przymiotniki z –ed–ingnp. interested i interesting
  7. Zaimek: zaimki ilościowe (quantifiers)  np. much, many, a lot of, little, few itp., zaimki względne (relative clauses) np. which, who, where, itp.

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego na poziomie B1
1. Clothes (ubrania)
2. Education (edukacja)
3. Environment (środowisko)
4. Feelings (uczucia, emocje)
5. Food and drink (jedzenie i picie)
6. Health (zdrowie)

 1. House (dom)
  8. Leisure time (czas wolny; zainteresowania, rozrywka, muzyka, święta, uroczystości)
  9.People; stages of life, features of character, traditions (ludzie; fazy życia, cechy charakteru, tradycje)
  10. Shopping (zakupy)
  11. Sport (sport)
  12. Technology, mass media, Internet (technologia, środki masowego przekazu, internet).
  13. Travelling (podróżowanie)
  14. Weather (pogoda)
  15. Work (praca, zawód)

Stypendium LO - GKJ: Relacje z wyjazdów (2023 r.)

 

 • Angelika Krzyżaniak :
  Jestem zachwycona stypendium LO-GKJ, które polegało na wyjeździe do szkoły językowej na Maltę. Ten wyjazd bardzo poprawił moje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Po zajęciach mieliśmy zorganizowane atrakcje i wycieczki, więc poznaliśmy każdy zakątek wyspy. Zakwaterowanie u rodziny goszczącej dało mi możliwość spróbowania lokalnego jedzenia, które bardzo różni się od naszego - polskiego. Cały wyjazd był fantastyczną okazją do rozwinięcia się w wielu dziedzinach.

 

 • Oliwier Rochowiak:
  Malta jest najpiękniejszym miejscem, w jakim kiedykolwiek byłem. Atmosfera na wyspie jest fantastyczna: klimatyczne uliczki z restauracjami, mnóstwo plaż i niesamowite widoki. Kurs językowy spełnił moje oczekiwania, a rodzina goszcząca była bardzo sympatyczna. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o Malcie oraz jej mieszkańcach. Każdego dnia mieliśmy zapewnione aktywności pozalekcyjne, takie jak: wyjścia na plażę, spacery po mieście i zwiedzanie stolicy Malty - Vallety. Najbardziej utkwiło mi w pamięci miejsce zwane "Blue Lagoon". Był to mały półwysep otoczony krystalicznie niebieską, czystą wodą. Myślę, że nauczyłem się bardzo dużo podczas pobytu na Malcie i chciałbym ponownie odwiedzić tę wyspę, a nawet zamieszkać na niej na stałe.

 

TOP