Egzaminy semestralne w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych

Przypominamy, że 9.01.2021 odbywają się zajęcia on-line na Ms Teams.

W dniu 10.01.2021 piszecie Państwo egzaminy, których treść znajduje się na stronie, w zakładce sprawdziany wiedzy.

Proszę je wydrukować, wypełnić i dowieźć do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021, do godziny 17:00.
Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania egzaminów samodzielnie, mogą pobrać wydruki z sekretariatu między 8 a 10 stycznia 2021.
W niedzielę 10.01.2021 pracujemy 9:00 – 14:00.