najlepsze przygotowanie do matury w łodzi, kursy maturalne

KURSY MATURALNE ŁÓDŹ

Kursy maturalne Łódź

Przygotowanie do matury w Łodzi

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego  mają na celu wszechstronne przygotowanie uczestników do egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski) oraz przedmiotu dodatkowego. Kursy trwają od początku października do końca kwietnia. Można uczestniczyć we wszystkich zajęciach kursu maturalnego, albo wybrać tylko jeden lub dwa przedmioty.
Kursy przygotowujące do matury prowadzone są w małych grupach doskonale przygotowanych wykładowców z uprawnieniami egzaminatorów OKE.

Pierwsza część kursu obejmuje generalne powtórzenie materiału z danego przedmiotu i ewentualne uzupełnienie braków, natomiast druga część polega na rozwiązywaniu arkuszy maturalnych (gotowych i samodzielnie przygotowywanych przez prowadzących). Kursanci otrzymują kserokopie arkuszy i na nich pracujemy. Z każdym pytaniem można się dodatkowo, indywidualnie zgłosić do prowadzących zajęcia. Konsultacje takie nie są płatne.

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego odbywają się w weekendy - od 8.15, według wcześniej ustalonego planu ogłoszonego na stronie i stanowiącego załącznik do umowy o korzystanie z kursów.

Przy frekwencji powyżej 90% oraz skrupulatnym wykonywaniu zadań domowych gwarantujemy sukces!!!

Kursy maturalne Łódź

Zapisz się już dzisiaj. Nasza wyspecjalizowana kadra czeka na Ciebie. Z nami egzamin maturalny to pestka.
TOP