technik organizacji reklamy łódź

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Technik Organizacji Reklamy

Technikum Łódź

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych, w agencjach produkujących reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe oraz graficzne.

Agencje reklamy różnią się w proponowanych przez siebie ofertach. Wszystkie łączy jedynie to, że głównym celem ich pracy jest jak najkorzystniejsze sprzedanie towarów lub usług dla jak najszerszej ilości potencjalnych klientów. Najbardziej renomowane firmy oferują kompleksowe kampanie promocyjne czy reklamowe, czyli same podsuwają pomysł na reklamę.

Nasi uczniowie mogą odbywać  praktyki zawodowe w agencjach współpracujących ze szkolą jak również w innych agencjach na terenie miasta. Odbywanie praktyk nie jest płatne, natomiast zaangażowanie w pracę może skutkować propozycjami pracy na przyszłość.
TOP