Technik przemysłu mody

Technikum Włókiennicze

Technik włókiennictwa projektuje, kontroluje wytwarzanie lub wytwarza rękodzielnicze wyroby dekoracyjne z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny, zgodnie z technologią ich wykonania i za pomocą narzędzi i urządzeń stosowanych w rękodzielnictwie włókienniczym. Wykonuje projekt plastyczny włókienniczego wyrobu dekoracyjnego, tj.: oryginalnej odzieży lub jej zdobniczych elementów, tkaniny artystycznej, tkaniny użytkowej, kocy, serwet itp. Opracowuje warunki techniczne oraz technologie wytwarzania włókienniczego wyrobu dekoracyjnego, kontroluje prawidłowości procesu wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i dokonywanie niezbędnych korekt w poszczególnych fazach wytwarzania.

TOP