turyzm łódź

Turyzm

Turystka

Kurs turystki

W ramach zajęć poznajemy pracę biur podróży, pracę przewodników - pilotów wycieczek turystycznych,animatorów wypoczynku. Organizujemy wycieczki - poznajemy bogactwo kultury i zabytki naszego miasta i kraju.Organizujemy też wycieczki zagraniczne dla osób chętnych z naszej szkoły.Odwiedzamy istniejące biura podróży , poznajemy ich oferty, zasady obsługi klientów, zasady organizacji wycieczek , wczasów itp oraz poznajemy najważniejsze dokumenty z wypełnianiem których spotykają się pracownicy biur podróży. Poznajemy podstawy przedsiębiorczości pozwalające założyć i prowadzić własne biuro podróży.

TOP
07 luty 2017r. Ostateczny termin opłat za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy będą podchodzić do egzaminu po raz trzeci. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.