liceum ogólnokształcące łódź

Technikum Łódź

Technikum Łódź

Bezpłatne technikum Łódź

Proponujemy naukę w jednym z naszych łódzkich Techników GKJ:

  1. Technikum Organizacji Reklamy
  2. Techni Logistyk

Program nauczania łódzkiego technikum GKJ, pozwala zarówno na podjęcie pracy bezpośrednio po skończeniu nauki w technikum, jak i kontynuowanie edukacji na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

Technikum kończy się państwowym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie, oraz państwowym egzaminem maturalnym, dlatego podczas nauki w łódzkim technikum GKJ kładziemy nacisk na rozwój wiedzy  teoretycznej i praktycznej.

W trakcie nauki w technikum uczniowie realizują pełen program zajęć ogólnokształcących , tak więc po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów wyższych.

W trakcie nauki uczniowie naszego technikum realizują również zajęcia z przedsiębiorczości i są w pełni przygotowani to prowadzenia własnej działalności gospodarczej . Warunkiem uzyskania tytułu technika jest zdanie egzaminu zawodowego na poziomie min 75%.

Wymagane dokumenty to : świadectwo ukończenia gimnazjum, karta zdrowia , zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,  punkty z egzaminu gimnazjalnego oraz podanie o przyjęcie do szkoły (druk w sekretariacie), podpisanie umowy z rodzicem/prawnym opiekunem - nie ma nas w naborze elektronicznym, zapisy osobiste w sekretariacie szkoły. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Zapraszamy

Bierzemy udział w targach edukacyjnych, zapraszamy też na drzwi otwarte do naszych szkół.

Informacje o terminach drzwi otwartych znajdziecie w aktualnościach.

Technikum Łódź

Zobacz poszczególne kierunki

TECHNIK LOGISTYK

Technikum Łódź

Nie czekaj - zapisz się już dzisiaj. Nasza wyspecjalizowana kadra czeka na Ciebie. Dzięki naszej szkoły uzyskasz tytuł technika i znajdziesz wymarzoną pracę.
TOP